Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõnad, sõnad, sõnad

Neljapäev, 3. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:22-30

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
22Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja nägi.
23Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid: „Egas see ometi ole Taaveti Poeg?”
24Aga variserid ütlesid sellest kuulda saades: „See ei aja kurje vaime välja kellegi muu kui Peltsebuli, kurjade vaimude ülema abil.”
25Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää püsima.
26Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida?
27Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Peltsebuli abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
28Aga kui mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja, küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
29Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida tema asju, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni? Alles siis saab ta tema maja röövida.
30Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu minuga, see pillab laiali.

“Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja!” (Ps 19:15)

Kord kohtasin väikest kurttumma tüdrukut, kellele imekombel oli õnnestunud õpetada kuidas suhelda. Ta “kuulis” asetades sõrme mu huultele ning tunnetades sõnu, mida ma aeglaselt ja hoolikalt talle ütlesin. Ta vastas hoides minu sõrme enda huulte vastas ja rääkides mulle. Olin hämmingus. See oli tõeline järjekindluse võit tema õpetajatele ja ka lapsele enesele.

Kui palju enam aga võis Jeesuse süda kaasa tunda sellele vaesele mehele, kes ei suutnud rääkida, sest kuri vaim oli tema üle võimust võtnud? Rahvahulgad olid hämmastunud Tema väest selle deemoni üle, ning küsisid endamisi: kas tema võiks olla Messias?

Järsu kontrasti moodustavad sealsamas viibinud variserid, kelle jaoks taoline järeldus on mõeldamatu. Ka nemad ei kahelnud väes, mille tunnistajad nad olid, kuid nemad pidasdi seda saatana omaks, kuigi ka inimesed nende endi hulgast ajasid samuti kurje vaime välja. Jeesus tühistas sellise tõlgenduse võimalikkuse, kui äärmise rumaluse. Üsna kindlalt oli siin tegev Jumala vägi, sest samamoodi kui hävitab kodusõda selle käes kannatava riigi, nii hävitaks saatana kuningriik iseennast, kui neid kes on vaevatud deemonitest, aetaks välja kurja enese väega.

Jeesuse teenimistöö ja jumalariigi ligituleku ajastul elavnes ka deemonlike jõudude  tegevus, kuid kurjuse väsimatud rünnakud osutusid viimselt tõhututeks vastamisi Kuningas Jeesusega. Saatan, see tugev mees, sai Jeesuse surma läbi viimaks ometi seotud, ning kurja läbi aheldatud inimesed vabastatud ja surmast uuele elule toodud Tema ülestõusmise väes. Variserid, kas nad seda tunnistasid või mitte, olid aga ühes nõus saatanaga. Seistes vastu Püha Vaimu poolt toimepandud heale tööle ning nimetades seda vastu igasugust loogikat kurjuse tööks, hülgasid nad tahtlikult kõik selle, mis oli tõene ning hea, kaldudes ka ise kurjuse poole. Siis pole ka ime, et neil puudus võimalus andestuseks! Neil puudus igasugune patutunnetus. Nad olid lõpuni roiskuund, hukkamõistetud iga sõna pärast, mis nende suust väljus.

 
On ehk sõnu, mida oled väljaütelnud kiirustades ja mõtlematult, ning mida tuleks nüüd tunnistada ja kahetseda? Palu, et Jumala Vaim võiks sulle ilmutada kui seda on juhtunud ning et Ta aitaks sul meelt parandada ning leida andestust.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson