Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võit ja loorberid?

Kolmapäev, 30. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 20:22-43

Ahab võidab Ben-Hadadi kaks korda
22Ja prohvet astus Iisraeli kuninga juurde ning ütles temale: „Mine, kinnita ennast, pane tähele ja vaata, mis sul tuleks teha, sest aasta pärast tuleb Süüria kuningas su vastu!”
23Aga Süüria kuningale ütlesid tema sulased: „Nende jumalad on mägede jumalad, sellepärast olid nad meist vägevamad; aga tapelgem nendega lagendikul, siis me võidame nad kindlasti!
24Ja tee nõnda: kõrvalda kuningad, igamees oma kohalt, ja pane nende asemele asevalitsejad!
25Sina aga vali enesele sõjavägi, niisama suur kui see, mille sa kaotasid, ja hobuseid niisama palju, kui oli hobuseid, ja vankreid niisama palju, kui oli vankreid, siis me tapleme nendega lagendikul ja võidame nad kindlasti!” Ja ta kuulas nende häält ning tegi nõnda.
26Ja aasta pärast luges Ben-Hadad süürlased üle ning läks Afekisse sõdima Iisraeli vastu.
27Ka Iisraeli lapsed loeti üle ja varustati, ja nad läksid neile vastu; Iisraeli lapsed lõid leeri üles nende ette, nagu kaks väikest kitsekarja, kuna süürlased täitsid maa.
28Taas astus ette jumalamees ja rääkis Iisraeli kuningaga, öeldes: „Nõnda ütleb Issand: Kuna süürlased on öelnud, et Issand on mägede Jumal ega ole orgude Jumal, siis ma annan selle suure rahvahulga sinu kätte, et te mõistaksite, et mina olen Issand!”
29Ja nad olid vastakuti leeris seitse päeva. Aga seitsmendal päeval läks tapluseks ja Iisraeli lapsed lõid süürlastest maha sada tuhat jalameest ühelainsal päeval.
30Ülejäänud põgenesid Afeki linna, aga müür langes kahekümne seitsme tuhande ülejäänud mehe peale. Ja jõudnud linna, põgenes ka Ben-Hadad kambrist kambrisse.
31Siis ütlesid ta sulased temale: „Vaata ometi, me oleme kuulnud, et Iisraeli soo kuningad on armulikud kuningad: pangem siis endile kotiriided ümber niuete ja nöörid ümber pea ja mingem välja Iisraeli kuninga juurde; vahest ta jätab su hinge elama?”
32Ja nad vöötasid oma niuded kotiriidega ja panid nöörid ümber pea ja tulid Iisraeli kuninga juurde ning ütlesid: „Sinu sulane Ben-Hadad ütleb: Jäta siiski mu hing elama!” Ja ta vastas: „Kas ta elab veel? Ta on mu vend!”
33Mehed nägid selles head märki ja tõttasid pidama seda tema poolt kindlaks ning ütlesid: „Ben-Hadad on su vend!” Ja tema ütles: „Minge ja tooge ta!” Siis tuli Ben-Hadad välja tema juurde ja ta laskis tal astuda vankrisse.
34Ja Ben-Hadad ütles temale: „Linnad, mis mu isa võttis ära sinu isalt, annan ma tagasi. Korralda enesele kaubatänavad Damaskuses, nagu mu isa korraldas Samaarias!” Ja Ahab vastas: „Sel tingimusel ma lasen sinu vabaks.” Ja ta tegi temaga lepingu ning laskis tal minna.
35Siis ütles keegi prohveti jüngritest Issanda käsul oma sõbrale: „Löö mind ometi!” Aga mees keeldus teda löömast.
36Siis ta ütles temale: „Sellepärast et sa ei ole võtnud kuulda Issanda häält, vaata, siis murrab lõvi sind maha, kui sa minu juurest ära lähed.” Ja kui too tema juurest ära läks, siis juhtus lõvi temale vastu ja murdis ta maha.
37Siis ta leidis teise mehe ja ütles: „Löö mind ometi!” Ja mees lõi kõvasti ning haavas teda.
38Siis läks prohvet ja seisis kuninga teel, olles ennast moondanud silmile pandud sidemega.
39Ja kui kuningas mööda läks, siis ta kisendas kuningale ning ütles: „Sinu sulane läks sõtta, ja vaata, üks mees tuli sealt ja tõi teise mehe mu juurde ning ütles: Valva seda meest! Kui ta kaob, siis jääb sinu hing tema hinge asemele või sa pead vaagima talendi hõbedat!
40Aga su sulasel oli tegemist siin ja seal, ja siis ei olnud enam seda meest.” Iisraeli kuningas ütles temale: „Samasugune on kohtuotsus sinu kohta. Sa ise oled selle määranud.”
41Seejärel kõrvaldas ta kähku sideme silmilt ja Iisraeli kuningas nägi, et ta oli prohvetite hulgast.

Tänases tekstis leiame Jumala märguande: olla valvel ja vaadata, mida tuleks teha, sest uued lahingud seisavad ees.

Maailma vürsti võitlus Jumala rahva vastu kestab kuni aegade lõpuni. Vaenlane ei talu lüüasaamist, ta plaanitseb uusi rünnakuid. Sageli tulevad need uuest küljest ja kavalamatena. Seetõttu on tänane võit määratud kasvatama su usku, õpetama enam usaldama Jumalat ja andma kogu tuleviku Tema juhtida. Prohveti sõnumist näeme aga tähelepanuväärset tõde: Jumal küll sõdib sinu eest ja annab sulle võidu, ent sina ise pead selleks kõigiti valmistuma ning olema Talle sõnakuulelik. Ainult sellises koostöös saab Tema ilmutada oma vägevust.

Nõnda sündis selgi korral. Võrdle salme 13 ja 28! Mõlemal korral ütles Jumal: „Ma annan nad sinu kätte!“ Võit oli tegelikult Jumala võit. Siis aga ilmnes kurb õppetund: kuningas Ahab näitas oma suuremeelsust vaenlasele, ent unustas pärast võitu Jumala ja tänulikkuse. Nüüd võis ta kaubelda Süüria pealinnas, nii nagu süürlased olid varem kaubelnud Iisraeli pealinnas. Sama vea tegi kord kuningas Saul ( 1Sm 15:1-23).

Meie vaenlased tänapäeval ei ole inimesed või rahvad. Vaenlased on meie oma „vana mina“ ja saatan., kes on selle maailma vürst. Kui Jumal on sind õnnistanud võiduga ja puhta südamega, siis ära tee vaenlasega mingit rahulepingut. „Mina“ kuulub ristilöömisele, saatanale seisa kõiges vastu

Tänane võit on määratud kasvatama meie usku, õpetama Jumalat enam usaldama.

Selle kommentaari autor: Uudo Veevo