Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pääsu pole!

Esmaspäev, 5. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 22:29-40

Miika kuulutab kaotust Ahabile ja Joosafatile
29Ja Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat läksid üles Gileadi Raamotisse.
30Ja Iisraeli kuningas ütles Joosafatile: „Mina panen sõtta minnes teised riided selga, aga sina kanna oma riideid!” Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ning läks sõtta.
31Aga Süüria kuningas oli andnud käsu sõjavankrite pealikuile, neid oli tal kolmkümmend kaks, ja oli öelnud: „Ärge tapelge mitte ühegi muu, vähema või suurema vastu kui üksnes Iisraeli kuninga vastu!”
32Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafatti, ütlesid nad: „See on kindlasti Iisraeli kuningas.” Ja nad pöördusid tema vastu sõdima. Siis Joosafat hakkas kisendama.
33Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema järelt.
34Aga keegi mees, kes oli huupi oma ammu vinna tõmmanud, tabas Iisraeli kuningat rihmade ja soomustuse vahele. Siis kuningas ütles oma sõjavankri juhile: „Pööra ümber ja vii mind võitlusest välja, sest ma olen haavatud!”
35Kuid taplus ägenes sel päeval üha ja kuningas pidi jääma vankrisse süürlaste vastu, aga õhtul ta suri; ja haavast oli veri voolanud vankri põhja.
36Päikeseloojakul käis hädakisa läbi leeri. Öeldi: „Iga mees oma linna! Iga mees oma maale!”
37Nõnda suri kuningas ja viidi Samaariasse; ja kuningas maeti Samaariasse.
38Ja kui vankrit loputati Samaaria tiigi ääres, siis lakkusid koerad tema verd ja hoorad pesid end selles, nagu oli olnud Issanda sõna, mis ta oli öelnud.
39Ja mis veel tuleks öelda Ahabist ja kõigest, mis ta tegi, ja elevandiluukojast, mille ta ehitas, ja kõigist linnadest, mis ta ehitas, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
40Ja Ahab läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Ahasja sai tema asemel kuningaks.

Kiitke Jumalat Tema pühaduse ja õigluse eest.

Ahabi meeleparandus on lühiajaline. Soov saada tagasi Raamot Gileadi oli mõistlik ja Joosafatilt abi palumine samuti. Tema probleem on selles, et ta ei taha nõu pidada Jumalaga, vaid kutsub selle asemel kokku poliitiliselt korrektsed prohvetid, kes räägivad talle, mida ta tahab kuulda. Joosafat soovitab kuulata tõelist prohvetit, aga Ahab läheb lahingusse teadmisega, et toimib vastupidiselt sellele, mis on selge Jumala sõna. Mis veelgi hullem, ta püüab põgeneda ennustanud saatuse eest, varjates ennast ja suunates tähelepanu Joosafatile (s 32). Aga Jumalat ei saa petta! "Juhuslik" nool (s 34) tapab varjatud kuninga. Jumalaga ei tasu peitust mängida. Eelija ettekuulutus täitub (s 38, vt 21:19). Ahabile ja Iisebelile pöörati selg ja nende valitsus, millel olid ka omad head küljed, lõpeb häbiga (s 40). Lõpuks on ainult üks viis elada oma elu - käia Jumala teed.

Tasub hetkeks peatuda ja järele mõelda, mis meid tegelikult juhib. Kes on meie nõuandjad? Mis meid käivitab - omakasu või jumalik auhiilgus? Kui leiame, et vastused ei ole sellised, mida tahaksime, siis nüüd on aeg taas pöörduda Jumala poole ja paluda Tema abi, et saaksime nendeks, kelleks Tema tahab, et me saaksime.

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner