Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meie viljatud püüdlused

Kolmapäev, 4. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 30:1-17

Hoiatus Egiptuse abi eest
1Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu Vaimuta, lisades patule patu,
2kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suust, et põgeneda vaarao kaitse alla ja otsida varju Egiptuses.
3Seepärast tuleb vaarao kaitse teile häbiks ja Egiptuse varju alla kippumine teotuseks.
4Sest kuigi ta vürstid on Soanis ja ta käskjalad on jõudnud Haanessi,
5jäävad kõik häbisse rahva pärast, kellest neil ei ole kasu, kes ei ole abiks ega kasuks, vaid häbiks ja koguni teotuseks.
6Ennustus Lõunamaa Jõehobu kohta: Läbi häda ja viletsuse maa, kust on pärit ema- ja isalõvid, mürkmaod ja lendmaod, viivad nad eeslite seljas oma rikkused ja kaamelite küürudel varandused rahvale, kellest ei ole kasu.
7Et Egiptuse abi on tühine ja asjatu, siis ma nimetan seda „Paigalpüsiv tormakus”.
8Nüüd mine kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks, ikka ja igavesti!
9Sest nad on tõrges rahvas, valelikud lapsed, lapsed, kes ei taha kuulda Issanda õpetust,
10kes ütlevad nägijaile: „Ärge nähke!” ja ennustajaile: „Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda, ennustage pettepilte,
11taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli Pühaga!”
12Seepärast ütleb Iisraeli Püha nõnda: Kuna te põlgate seda sõna ning loodate vale ja riugaste peale, ja toetute nende peale,
13siis on see süü teile otsekui väljavajunud müüriosa kõrges praoga müüris, mis variseb äkitselt, silmapilgu jooksul,
14ja puruneb, nagu puruneb potissepa kruus, mis pekstakse armuta puruks, nõnda et tükkidest ei leidu kildu, millega võtta leest tuld või ammutada lombist vett.
15Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli Püha: Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole seda tahtnud,
16vaid ütlete: Ei, me põgeneme hobuste seljas! - sellepärast peategi põgenema - ja: Nobedal ratsul tahame sõita! - sellepärast ongi teie jälitajad kärmed.
17Tuhat põgeneb üheainsa ähvardaja eest, teie põgenete viie ähvardaja eest, kuni teist jääb jääk, mis on otsekui lipuvarras mäetipul või lipp künkal.

Issand aita, et võiksin keset mu enda mõtteid ja plaane leida ja tundma saada Sind!

Iisraeli ees on valulik valik - asüürlaste invasiooni, Assüüriale alistumise, millega kaasneks leping ja maksukohustuse täitmine; ning kaitseks Assüüria ohu vastu Egiptusega allianssi moodustamise vahel.  Jesaja jaoks on kõik need valikud puudulikud. Kui Iisrael vaid usaldaks Jumalat, nii nagu prohvet algusest peale on neid õhutanud! Ometi, nagu nad enne ei ole seda teinud ega pööra ka nüüd tähelepanu prohveti nõuandele, nii ei haarata ka kinni Jumala tõotustest (s 15,16). 

Jumala plaanid on kavandatud Iisraeli kasuks, Iisraeli enda skeemid rajanevad enesekaitsele inimliku jõu ja tugevust toel. Samamoodi kui  aastaid tagasi kõrberännakul ( s 6) ei too ka nüüd enese või muu välise jõu peale lootmine ( selle võrdkujuks on loomad s 6) mingit kasu.

See Iisraeli valik ignoreerib Jumala tõotusi, tema kui lunastatud rahva identiteeti ning lepinguosadust Jumalaga. Kõige hullem on see, et Iisrael kaotab võime näha ja aduda, kes Jumal on, et Ta on “Iisraeli Püha” (s 12,15) ja Issand Jumal (suveräänne Jumal). Need Jumala nimed sisaldavad ääretult palju. Nii nagu Jesajale tema kutsumises meenutati (Js 6:1-8), on Jumal “püha”, Ta on “täiesti teistsugune”, hämmastav oma majesteetlikkuses ja puhtuses, eraldatud kõigest ja kõrge üle kogu loodu. 

Ta on ka “Iisraeli Püha”. Jumala pühaduse nimetamine samas lauses koos Iisraeliga on hämmastav demonstratsioon Jumala valmisolekust olla seotud ebatäiusliku rahvaga. Tema, kes on püha ja veatu, ja kes ei talu pattu, pühendab ennast inimestele, kes on ääretult kaugel sellest, millised nad peaksid olema, et täita oma kutsumist - saada “pühaks rahvaks” (2Ms 19: 3-6).

Nimi ISSAND (heebr k YHWH), Jumala unikaalne nimi, mis eriliselt Moosesele ilmutati kui ta pidi hakkma Iisraeli orjusest välja viima (2Ms 3:13-15), räägib meile Jumala väest, ligiolekust ning eesmärkidest. Ta on see, kes Ta on, ja saab olema see kes Ta saab olema, ükskõik kui keerulises ja raskes olukorras Iisrael enda ka leiaks olevat.

 
Otsides täna suuremat Jumala tundmist ning Tema tahet, kuidas lubad sa Jumala eesmärkidel enda elus täituda? Kas sind on kutsutud usaldama, või valima pigem “mõistlikku teed”?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey