Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala naeratus su üle

Pühapäev, 6. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 80

Palve Iisraeli vabaduse taastamiseks
1Laulujuhatajale: viisil „Liiliad”; Aasafi tunnistus ja laul.
2Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid, kes istud keerubite peal, hakka kiirgama!
3Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma!
4Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
5Issand, vägede Jumal, kui kaua sa lased suitseda oma viha oma rahva palvest hoolimata?
6Sa oled neid söötnud nutuleivaga ja jootnud rohke silmaveega.
7Sa oled meid pannud riiuasjaks meie naabritele ja meie vaenlased irvitavad meie üle.
8Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
9Sina tõid viinapuu Egiptusest; sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele.
10Sa tasandasid temale koha, ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa.
11Tema varjuga kattusid mäed, tema okstega Jumala seedrid.
12Tema väädid ulatusid mereni ja ta võsud Frati jõeni.
13Miks oled kiskunud maha tema müürid, nõnda et kõik teekäijad tema küljest nopivad?
14Metssiga tuustib teda ja loomad väljal on ta paljaks söönud.
15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud!
17See on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud; nad on su palge sõitlusest hukkunud.
18Sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimesepoja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud!
19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
20Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud!

Mida väljend “särav pale” sinus tekitab? On selles naeratus, pulbitsev ja ülevoolav rõõm, soe tervitus? Kujutle, et Jumal vaatab täna sinu peale just nii :)

Väärtuslike teoste taastamine on väga eriline kunst. Meisterliku hoole ja armastusega saab vana maja, antiikmööbli, hinnalise astja või pärandiks saanud aia taastatada peaaegu selle endisesse hiilgusesse. On paeluv jälgida kompetentseid restauraatoreid mõnes telesaates. Neil on vaja väga selget visiooni oodatavast tulemusest, väga teravat tähelepanu detailide suhtes, suurt kannatlikkust töö keerukuse ning tagasilöökide tarvis - ning mõnikord rohkelt raha! 

Mida pidas laulukirjutaja Aasaf silmas, kui ta palub kolmel korral, et Jumal uuendaks meie olukorra? Algselt Iisraelile öeldud sõnad sobivad samavõrra ka Jumala rahvale praegu. Vaba tahtega inimeste taastamine on kindlasti palju suurem väljakutse - ja ka palju olulisem -kui elutute tarbeesemete taastamine. Kuid kõige Meistri ja Taastaja käte alt ilmuv tulemus on käegakatsutavalt ja positiivselt teisenenud võrreldes eelnenud kitsikuse ja ahastusega. 

Need, kes on tunda saanud Jumala kui Karjase ligiolu, kuid on sellest eemaldunud, kogevad uuenenud suhet Jumala ning kaaslastega (s 2, 3). Need, kellele tundub, et nende palveid enam ei kuulda ning kes on valanud palju pisaraid Jumala viha, ning oma kannatuse ja hüljatuse pärast, võivad koged oma olukorra täielikku muutumist (s 5,7). Teised, keda kord Jumal ise istutas ning hooldas kui väärtuslikku viinapuud, kuid keda vahepeal on rüüstanud kõikvõimalikud vaenlased, saavad rahvana tunda viljakandmise ja uue jõu perioodi (s 9 -19).

Kuidas taoline inimese taastamise protsess toimib? Esiteks, tuleb ära tunda need elualad mis vajavad taastamist ja ülesehitamist. Võibolla on need samasugused, identieediga seonduvad asjad nagu oli Iisraelil. Seejärel tuleb hüüda Kõikvõimsa Jumala  poole, et Tema teostaks meie juures selle, mida me ise ei suuda. Ja kui Tema pale särab meie üle kogu armus (4Ms 6:25-26), siis võime kogeda Ta käte vahel nii päästet kui kannatlikku retaureerimist.

 
Tänu Sulle, Jeesus, et Sinu läbi, saame kogeda Jumala naeratust!

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinsonon