Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õnnetud perekonnad

Esmaspäev, 18. Jaanuar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 37:1-11

Joosep ja tema vennad
1Aga Jaakob elas maal, kus ta isa oli võõrana elanud, Kaananimaal.
2Need on Jaakobi suguvõsa lood: Kui Joosep oli seitsmeteistkümneaastane, siis oli ta koos oma vendadega lammaste ja kitsede karjane; tema oli abilisena oma isa naiste Billa ja Silpa poegade juures. Ja Joosep kandis isale ette nende halva kuulsuse.
3Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg, ja ta tegi temale kirju kuue.
4Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda ega suutnud rääkida temaga sõbralikult.
5Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele; seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama.
6Ta nimelt ütles neile: „Kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin!
7Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas, ja ennäe, minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees.”
8Siis ta vennad ütlesid temale: „Kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema?” Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast.
9Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles: „Vaata, ma nägin veel ühe unenäo, ja ennäe, päike, kuu ja üksteist tähte kummardasid minu ees.”
10Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale: „Mis unenägu see küll on, mis sa nägid! Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama?”
11Ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo.

Tänane Piibli kirjakoht on täis näiteid inimeste tavalistest vigadest ja nõrkustest. Täna Jumalalat selle eest, et Ta on täiuslik. Tema tugevus, jõud ja tarkus on võrratu, ja Tema headus on täiuslik.
Siin on välja toodud kolm tõsiasja, millel põhineb Joosepi lugu. Esiteks, ta on unistaja. Teiseks on isa temasse 12 venna hulgas kõige rohkem kiindunud. Kolmandaks, ta vennad on ta peale armukadedad. Need kolm omadust saavad sümboolselt kokku, kui Jaakob teeb oma teismelisele pojale kingituse, peenelt kootud kirju kuue.
 
Joosep saab sellest kingitusest julgustust, et rääkida vendadele oma unenägudest (kuigi see polnud just tark tegu ja Joosepi küpsust ei näidanud). Unenäod räägivad sellest, kuidas ta vennad ja isegi päike, kuu ja tähed teda kummardavad. Joosep ei väida, et ta unenägudest aru saab, kuid tema vennad näevad nende tähendust liigagi selgelt. Joosep on nende arvates ülbe ja peab ennast neist paremaks. Need unenäod on vendade jaoks liig. Ta püüdleb elu poole, mida vennad ei saa endale lubada ja näeb asju, mida nemad ei näe, Isegi Joosepi isa, kes on sellest  häiritud, ei saa pojal unenägemist ära keelata.
 
Siit hakkavad sündmused edasi arenema. See on lahing unistajate ja unistuste tapjate vahel (1). Jumalat ei ole selles tekstis kordagi mainitud, kuid võib oletada, et just Tema on need unenäod saatnud. Jumal on tegutsemas, peidetud ja nähtamatu, vaid Joosep, unistaja, näeb neid märke. Me teame nüüd, milliste suurte sündmusteni see lugu viib. Meie teame, mida selle loo osalised ei  tea, et siin on Jumala käsi mängus, see pole lihtsalt võitlus positsiooni pärast peres või vendade kadedus. Abraham valiti kunagi välja kehastama Jumala tõotust. Joosep on otsustanud anda elu oma unistusele. Mõlemad on saanud osaks ajaloost, mis on neist endist suurem. Millised unistused on Jumal sulle usaldanud?
 
Millised on sinu vead ja eksimused? Milles nad avalduvad sinu igapäevaelus? Palu, et Jumal aitaks sul täna endaga tööd teha Tema armu ja väe läbi.

1 Brueggemann, Genesis, Interpretation, Westminster/J Knox, 1986

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly