Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aumees

Neljapäev, 21. Jaanuar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 39:1-23

1 Ja Joosep viidi alla Egiptusesse; ja egiptlane Pootifar, vaarao  hoovkondlane, ihukaitsepealik, ostis tema ismaeliitidelt, kes  olid ta sinna toonud.  2 Aga Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad  korda läksid; ja ta elas oma isanda, egiptlase kojas.  3 Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi,  laskis Issand tema käes korda minna.  4 Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani  tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte.  5 Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle, ja  kõige üle, mis tal oli, Issand õnnistas egiptlase koda Joosepi  pärast, ja Issanda õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja  väljal.  6 Ja ta jättis kõik, mis tal oli, Joosepi kätte ega teadnud  millestki, kui ainult leivast, mida ta sõi. Joosep oli jumekas  ja ilusa välimusega.  7 Nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma  heitis ja ütles: „Maga mu juures!”  8 Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele: „Vaata, mu isand ise  ei tea, mis kojas on, ja kõik, mis tal on, ta on andnud minu  kätte.  9 Ei ole ükski selles kojas suurem minust ja tema ei ole mulle keelanud  midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas  tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?”  10 Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev, ei kuulanud see teda,  et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures.  11 Aga ühel päeval, kui Joosep tuli koju oma toimetusi tegema ja  ühtegi inimest pererahvast ei olnud kodus,  12 haaras ta kinni tema kuuest, öeldes: „Maga mu juures!” Aga  Joosep jättis oma kuue tema kätte, põgenes ja läks õue.  13 Ja kui naine nägi, et ta oma kuue oli jätnud tema kätte ja oli  põgenenud õue,  14 siis ta hüüdis pererahvast ja rääkis neile, öeldes: „Näete, ta  on toonud meie juurde heebrea mehe meid ära naerma! Ta tuli mu  juurde, et minuga magada, aga ma hüüdsin suure häälega,  15 ja kui ta kuulis, et ma häält tõstsin ja hüüdsin, siis ta jättis  oma kuue mu juurde, põgenes ja läks õue.”  16 Ja ta pani tema kuue enese kõrvale seniks, kui ta isand koju  tuli.  17 Ja ta rääkis temale needsamad sõnad, öeldes: „Heebrea sulane,  kelle sa oled meie juurde toonud, tuli mu juurde mind ära  naerma.  18 Aga kui ma häält tõstsin ja hüüdsin, siis ta jättis oma kuue mu  juurde ja põgenes õue.”  19 Ja kui ta isand kuulis oma naise jutustust, mida see temale  rääkis, öeldes: „Nõndaviisi on su sulane minuga teinud”, siis ta  viha süttis põlema.  20 Ja Joosepi isand võttis tema ja pani vangihoonesse, sinna paika,  kus kuninga vange kinni peeti. Siis oli ta seal vangihoones.  21 Aga Issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning  tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks.  22 Ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid  vangihoones, ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema.  23 Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes,  sest Issand oli temaga ja mis ta tegi, Issand laskis korda  minna. 

Heida oma mured, hirmud ja probleemid Jumala peale, sest tema peab hoolt sinu eest (1Pt 5:7). See on ainus tõeliselt tõhus viis tegelda asjadega, millele kipume alla jääma.
Duffy Robbins on öelnud Piibli kohta, et see on haarav lugemine, ja see leiab kindlasti kinnitust Joosepi loo järgmises peatükis. Joosep on siin otsekui juudi rahva kehastus, temas on esile toodud kolm omadust, mis kõige enam iseloomustavad juutide ajalugu. Issand on ta ära valinud, varustanud mitmesuguste annetega, nii et ta paistab teiste seas välja, ning ta on tagakiusatud nende poolt, kes ei mõista Issanda teid.
 
Olles ostetud Pootifari poolt orjana, tõuseb Joosep varsti tema majapidamise juhiks. Tal on Jumala soosing ja tema tarkust ning ausust märkab isand. Just nagu hiljem Taaniel tõuseb Paabeli auastmetes, on Joosep edukas isegi orjuses. Ja nagu Taaniel tekitab teistes armukadedust, tõmbab Joosep endale soovimatult Pootifari naise tähelepanu. Naine kisub ta oma "lõvipuuri" ja veelkord suundub Joosep oma saatuse ameerika mägedele.
 
Peatüki keskset mõtet kinnitab veelgi see, mis juhtub edasi. Isegi vanglas läheb Joosepil hästi. Nagu Pootifar enne, märkab ka vangivalvur noormehe tarkust ja ausust. Joosep on taas lemmik.
 
Nagu koor kordab laulu mõtte rõhutamiseks refrääni, kuuleme loo sõnumit üha uuesti valjult ja selgelt. Kuna Jumal on valinud Joosepi, on Ta koos Joosepiga. Jumal on varustanud Joosepi oma annetega, ta on edukas igas olukorras. Ja kuna see on Jumal, kes liigub Joosepis oma eesmärkide poole, ei peata Tema plaanide realiseerumist mingi tagakius.
 
Kas su suhtumised on vahel täis kibedust ja virisemist ja sul oleks vaja sellega tegelda? Võibolla su plaanid ja unistused ei realiseeru ning peaksid end jälle alistama Jumalale ja Tema plaanidele.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly