Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Alaline võõras

Teisipäev, 16. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 1:27-2:4

Õhutus üksmeeleks
27Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et mina, olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teie kohta, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest,
28ega lase vastastel end heidutada millegagi, mis on neile hukatuse, teile aga pääste tähiseks, ning seda Jumalalt.
29Sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast
30ning võidelda sedasama võitlust, mida te minust olete näinud ja nüüd minust kuulete.

“Te olete kui majalised ja võõrad siin ilmas - hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu! “ (1Pt 2:11)

Hiljutise küsitluse tulemustest selgus, et enam kui pooled Ühendkuningriikide kristlastest on kannatanud mingis vormis tagakiusu. 5% teatas, et neid on noomitud või karistatud töökohal oma usu jagamise pärast. Ning vaid nädal enne küsitluse tulemuste avaldamist keeldus parlamendi Alamkoda arutluse alla võtmast dokumenti kristlaste vastu avalikkuses väljendatud eelhoiakute kohta.

Kaasaja võimas ning agressiivne sekulariseerumise hoovus annab Pauluse sõnadele tänases piiblitekstis uue relevantsuse. Meile ei selgitata täpselt, milles avadlus Filipi linna kristlaste “võitlus”, kuid võime arvata, et see oli seotud poliitiliste ja majanduslike saktsioonide kehtestamisega tsiviilvõimu poolt, sooviga maha suruda kristlikke tõdede  “sallimatut” erandlikkust. Nii nagu praegu, peeti ka siis kristlust ohtlikuks ühiskondlikule harmooniale ja stabiilsusele.

“Taevariigi kodanikena”, oleme kutsutud “ Kristuse evangeeliumile kohasel viisil” (Fl 1:27a). Ühiskondades kus kõik usud on võrdselt olulised, muutub kristlik kogudus “kontrasteeruvaks kogukonnaks” selle läbi, et nad austavad Jeesust kui kõikide Issandat. Selleks, et kristlik subkultuur muutuks tunnistuseks kultuuris laiemalt, peavad selle liikmed nõustuma ühises eesmärgis ning omaks võtma ühise strateegia (Fl 1: 27). See ei tähenda, et sinnamaani kuni kristlased ei nõustu igas detailis, puudub neil mõjujõud. Pigem on tegu vastusega Jeesusele, kes ütles, et muutume mõjusaks siis kui armastame üksteist. Vaid siis kui õpime armastuses jääma erimeelele teisejärgulistes teemades, hakkame avastama seda meele ja Vaimu ühtsust, mida Paulus silmas pidas ( Fl 2:2).

Mingil juhul ei tohi me lasta end heidutada kristluse vastastel (Fl 1: 28). Leidkem siis julgus “ühes Vaimus”, kes elab meie sees! Püha Vaim on see, kes muudab meid kõikumatuks. Paulus pidas kannatamist Kristuse pärast kingituseks Jumalalt. Kas ka meie näeme seda nii?

 
Kui peaksid täna seisma kohtu ees, süüdistatuna kristlaseks olemises, kas kohtul oleks piisavalt tugevaid tõendeid sinu süüdimõistmiseks?

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald