Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaimulikkus Kristuse moodi

Laupäev, 20. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 3:1-11

Kristuses hinnatakse väärtused ümber
1Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas! Üht ja sedasama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks.
2Vältige koeri, vältige halbu töölisi, vältige mahalõikamist!
3Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale,
4kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam:
5ma olen ümber lõigatud kaheksandal päeval, olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, heebrea rahvast sündinud heebrea mees, Seaduse järgi variser,
6innukuse poolest koguduse tagakiusaja, Seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu.
7Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast.
8Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust
9ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale.
10Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks,
11et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.

"Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!  Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!” (Ps 103:1-2)

Paul Heelas Lancasteri ülikoolist on tänapäevase New Age-liikumise kokkuvtõlikult defineerinud kui “enese-religioon”, kuna selle põhiolemuseks on anda inimesele täielik autonoomia elu ja enese mõtte ning tähenduse leidmisel. Esimene pool tänasest kirjakohast meenutab meile väga teistugust vaimulikku otsingut, kuid mida sellegipoolest võiks samuti nimetada “enese-religiooniks”.

Paulus jutustab siin oma vaimuliku “eluloo”. Ta meenutab, kuidas varases nooruses ta oli otsinud lepitust Jumalaga innukalt tehes kõike, mida uskus Jumalale meelpärase olevat (s 4b-6). Omades “õiget" sündi ja kasvatust, liitus ta peagi väga tõsiselt ortodokse sektiga ja pühendas ennast religioonile, mis väljendus inimeste vägivaldses tagakiusamises. Ja siis äkitselt kõik muutus.

Ülimalt dramaatiline “kuid", salmis 7, peegeldab meile tegelikult vaimulikku revolutsiooni. Sealt edasi kirjeldab Paulus oma 180-kraadist pööret läbi kahe piltliku metafoori. Esiteks, kasutab ta raamatupidamisest tuntud väljendeid (s 7,8). Ta avastas, et läbi käsuseaduse tulev õigsus Jumala ees, mille nimel ta oli nii pühendunult ja innukalt töötanud, ei ole kasum vaid hoopis kahjum. Ta näeb kõiki oma varasemaid saavutusi rämpsuna, võrreldes eesõigusega kuuluda ja teenida Issandat Kristust. 

Teiseks, kasutab ta kojujõudmise temaatikat (s 9). Kristus ei ole pelgalt “kasum” mida enda arvele lisada. Ta on kodu, kus Paulus teab, et võib leida oma tõelise identiteedi ja tähenduse. Läbi Kristuse on ta leidnud õigsuse, mida varem nii pühendunult, kuid tulutult oli otsinud. Tema isiklik tunnistus Jeesusest Kristusest kui oma “Issandast” (s 8), tõi selle muutuse tema ellu. 

Tegelikult, salmides 4-14 jutustab ta uuesti loo Kristusest (mida ta esmalt tutvustas ptk 2:6-11), kuid seekord jutustab ta ka iseennast selle loo sisse. Tema eesmärk (s 10,11) on tõlgendada ja juhtida oma elu Kristuse seatud paradigma järgi. Mis on sinu elu suurim eesmärk?

 
Paulus jagas oma lugu meiega. Palu, et Jumal võiks anda sulle täna võimaluse jagada oma lugu kellegi teisega. 

Selle kommentaari autor: APÜ