Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ebaõige Valgus

Laupäev, 30. Aprill 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 47:1-15

Paabeli langemine
1Astu alla ja istu põrmu, neitsi, Paabeli tütar! Istu maha aujärjeta, kaldealaste tütar! Sest enam ei nimetata sind õrnaks ja hellitatuks.
2Võta käsikivi ja jahvata jahu; pane loor ära, tõsta seelikuserv üles, paljasta sääred, kahla läbi jõgede!
3Su häbe paljastatakse, sinugi häbistust nähakse. Mina tasun kätte ega lase manguda kedagi, ütleb meie lunastaja,
4kelle nimi on vägede Issand, Iisraeli Püha.
5Istu vaikselt ja mine pimedusse, kaldealaste tütar, sest enam ei nimetata sind kuningriikide käskijannaks!
6Mina vihastasin oma rahva peale, teotasin oma pärisosa ja andsin nad su kätte; sina ei osutanud neile halastust, raugalegi panid peale oma üliränga ikke
7ja ütlesid: „Ma olen igavesti käskijanna.” Sa ei võtnud neid asjaolusid südamesse ega mõelnud, kuidas see lõpeb.
8Aga kuule nüüd seda, sa himur, kes elad muretult, üteldes südames: „Mina, ja ei keegi muu! Mina ei ela lesena ega tunne lastetust!”
9Ent äkki ühel päeval on need mõlemad sul käes: lastetus ja lesepõlv. Need tabavad sind täiel jõul, hoolimata su paljudest nõidustest, hoolimata su suurest lausumisvõimest.
10Sa olid oma kurjuses julge ja ütlesid: „Ükski ei näe mind!” Su tarkus ja su teadmised eksitasid sind ja sa ütlesid südames: „Mina, ja ei keegi muu!”
11Seepärast tabab sind õnnetus, mida sa ei oska eemale manada; su peale langeb hukatus, mida sa ei suuda tõrjuda; äkitselt tuleb su üle torm, mida sa ei aimagi.
12Astu ometi ette oma lausumiste ja oma paljude nõidustega, millega sa ennast oled väsitanud noorpõlvest peale; võib-olla sa suudad abi tuua, võib-olla hirmutada!
13Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõuandjatega; astugu nad ometi ette ja päästku sind, taevatundjad, tähtede seletajad, kes kuulutavad iga noorkuu ajal, mis sulle juhtub.
14Vaata, need on otsekui kõrred, tuli põletab need; nad ei suuda päästa oma hinge leegi võimusest. See ei ole söelõõm soojenduse tarvis ega tulepaistus, mille ees istuda.
15Nõnda käib su nõidujate käsi, kelle pärast sa oled vaeva näinud noorpõlvest peale: igaüks vaarub omale poole, ükski ei päästa sind.

Kes on meie ajastu taevatundjad ja tähtede seletajad? Kes väidavad, et nende käes on tarkust, et tüürida meie kultuuri suunda?
Nii koomikud kui ka ajakirjanikud kirjeldavad maailma meie ümber nii suure enesekindlusega, et kahtlusele ei jää mingit ruumi ja kristlastena on meil väga keeruline vastata sellisele eneses veendunud olemisele, kuna kogudus on üsna armetus olukorras - nõrgad, sageli hirmul, näiliselt alla jäämas kindlusele, millega mittekristlik kogukond meie ümber maailma asju seletab. See oli tõsi Jesaja päevil (s 6) ja on tõsi tänini. 
 
"Mina ja ei keegi muu!" kõlab väga tuttavalt tänapäeva kontekstis. See võiks olla vabalt uueks lööklauseks kaasaegsele ateistlikule liikumisele. Ateism on kõige levinum nendes maailmaosades, kus valitseb küllus, ühiskondades, mis tunnevad ennast kindlustatutena ja võivad ennast pühendada naudingute taotlemisele (s 8). Inimesed muutuvad uhketes ja ülbeteks. Nad arvavad, et neid ei näe keegi (s 9). Nad ei usu, et neile võiks midagi juhtuda, mida poleks võimalik lahendada nende oma tarkuse või vahenditega (s 11). Mõlemal puhul nad eksivad.
 
Ka Babüloonia võimsal impeeriumil olid kõik need omadused. Siinkohal saadab Jumal neile otsese hoiatuse kohtumõistmise ja karistuse kohta, kirjeldades Babüloni kuningannana, kellelt on rebitud ta riided, kellelt on võetud ta troon ja kuningriik ning sunnitud tegema alandavat tööd (s1-3). Ei ole mõtet ennast petta, arvates, et see sõnum on kellelegi teisele - niipalju, kui me samastume oma ilmaliku kultuuri "tarkuse" ja valikutega, ootab meid ees sama saatus.
kui palju end ümbritsevast kultuurist oleme kogemata omaks võtnud? Palveta, et ühiskond võiks leida alandumise ja vastu võtta Jumala armu.

Selle kommentaari autor: Andrew Graystone