Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vajalik julgustus

Neljapäev, 26. Mai 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 18:1-11

Paulus läheb Korintosesse
1Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse.
2Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Klaudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus.
3Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad.
4Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi.
5Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid, pühendus Paulus täielikult sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias.
6Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta tolmu oma rõivastelt ja ütles neile: „Teie veri tulgu teie pea peale! Mina olen puhas! Nüüdsest peale lähen ma paganate juurde.”
7Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehe kotta, Titius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga.
8Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma Issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning nad ristiti.
9Aga Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: „Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait!
10Sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas.”
11Siis ta peatus seal ühe aasta ja kuus kuud, õpetades nende seas Jumala sõna.

Kristuse armastus näitab meile, et Jumal andis meile lepituse teenistuse (2Kr 5:14,18).

Kas evangeeliumi kuulutamine peaks olema prioriteediks sinu koguduses?  Kas arvad, et see peaks olema prioriteediks ka sulle kui indiviidile - tunnistada Jumala häid uudiseid? 

Tihti räägime, kuidas peaksime tunnistama ja milline rõõm on seda teha, kuid mõnikord varjutab meie indu hirm tagasilükkamise või ebaedu ees sedavõrd,  et me ei täida oma kutsumust olla Kristuse saadikud (2Kr 5:2). Julgustav on tõdeda, et isegi Paulus, kogenud evangelist, koges tagasilükkamist. Võib-olla suhtuvad meie lähedased negatiivselt meiepoolsesse tunnistamisse Kristusest. Seda juhtus sageli ka Paulusega: ta juutidest kaaslased lükkasid tagasi tema tunnistuse, et Jeesus on Messias. Paul kurvastas selle pärast (Rm 9:1–3), kuid jätkas nende eest palvetamist (Rm 10:19). Võib tulla aeg, mil peame karmilt hoiatama neid, kes lükkavad Jumala armastuse tagasi, nagu Paulus tegi korintlastega (s 6). Võib tekkida vajadus isegi eemalduda sellistest inimestest, sest nad põlgavad tõde. Paulus näitab siin eeskuju, kuidas reageerida vastuseisule püsivuses ja arukusest.

Pane tähele - Jumal kasutab vastuseisu, et avada uusi võimalusi oma armastust näidata. Seda nägime seda kahes eelmises peatükis: Paulus ja ta kaaslased lahkusid Filipist, et minna Tessaloonikasse ja Beroiasse, sealt aga aetu nad välja, ning nad liikusid edasi Ateenasse. Ateenas lahkuvad nad sünagoogist ja lähevad Titius Justuse majja.

Mis annab misjonäridele jõudu sellises vastuseisus? Pane tähele, kui oluline oli see, et Paulusel oli toetav sõpruskond (s 1-4). Teda toetas ka Siilase ja Timoteuse saabumine (s 5) ning head uudiseid Tessaloonikast (1Ts 3:6). Lisaks sai ta tõotuse Jumalalt (s 9,10), et ta võidab Kristusele paljud inimesed Korintoses, ja et Jumal kaitseb, ega unusta teda, mida iganes tal ka kogeda tuleb. Pauluse mõju oli märkimisväärne (s 11). Jumala sõnum on peatamatu!

 

Kas ja mil viisil julgustab sind see, kuidas Jumal aitas Paulusel toime tulla? Palveta, et Jumal võiks julgustada ka sind ikka edasi liikuma, vaatamata raskustele, mida kohtad.

Selle kommentaari autor: John Grayston