Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala rahva ülesanne

Laupäev, 28. Mai 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 49:1-13

Teine laul Jumala sulasest
1Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on ta nimetanud mu nime.
2Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes.
3Ja ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au.
4Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures.
5Ja nüüd ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja koguda Iisrael tema juurde - sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus -,
6ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni.
7Nõnda ütleb Issand, Iisraeli lunastaja, tema Püha, täiesti põlatule, rahvaste poolt jälestatule, valitsejate sulasele: Kuningad näevad seda ja tõusevad püsti, ja vürstid kummardavad Issanda pärast, kes on ustav, Iisraeli Püha pärast, kes sind on valinud.
Siioni taastamise tõotus
8Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval; ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi,
9ütlema vangistatuile: „Minge välja!”, pimeduses olijaile: „Tulge valguse kätte!” Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil küngastel.
10Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde.
11Ma teen kõik oma mäed teeks ja mu maanteed on kõrged.
12Vaata, nad tulevad kaugelt. Ennäe, ühed põhja ja lääne poolt, teised Siinimimaalt.
13Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale!

Palu, et Jumal võiks seada õigeks sinu prioriteedid ning ka sinu suhtumise, et sulle oleks kõige olulisem olla tema tunnistaja!

Hämmastaval kombel on paljudel kristlastel meelest läinud, et Jumala kutsumise üks põhilisi eesmärke on „teha jüngriteks kõik rahvad“.

Mulle meenub aeg, mil sain ise kristlaseks. Esimesed paar kuud võtsin igal pühapäeval kirikusse sõbra või mitu kaasa. Loomulikult olin hirmul ka selle ees, mis võiks juhtuda siis, kui ma ei suuda olla hea kristlane. Aga hiljem, „küpsemaks“ saades hakkas too küpsus end avaldama minu esialgse sihiteadliku tegevuse nõrgenemises.

Tänane kirjakoht kinnitab, et Jumala plaan oma rahva jaoks on olnud alati see, et nad oleksid tema tunnistajad tervele maailmale (s 6, 1Ms 22:18). Iisraeli ülesandeks oli olla paganaile valguseks ja viia pääste maailma äärteni (s 6). Apostel Paulus toob (Ap 13;45-48) väga selgelt välja Iisraeli ebaõnnestumise selles ülesandes.

Rahvahulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult: „Meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole. Sest nõnda on meid Issand käskinud: „Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani.” Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks, nii palju kui neid oli määratud igaveseks eluks.

Samuti nagu Iisrael, võime ka meie läbi kukkuda Jumala saadikuna või teenrina – siis kui hoiame head sõnumit Jumala päästeplaanist üksnes enesele, või kui lubame millelgi saada takistuseks töös,  milleks Jumal meid peamiselt kutsunud on. Jeesuse sõnad (Mt 5:13-16) kõlavad tänapäeval sama valjult kui toona: „peita oma valgust“ tähendab muutuda viljatuks, raiskavaks ja rumalaks. Meie valgus (olgu siis meie elustiil, eeskujud, suhtumised või prioriteedid) peab olema nähtav, kui soovime, et Jumal saaks austatud.

Täna Jumalat, et Ta on teinud lunastuse kättesaadavaks sulle ja tervele maailmale!

Selle kommentaari autor: Andrew Clark