Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tulevik on imeline

Laupäev, 4. Juuni 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 54:1-17

Issanda igavene heldus
1Hõiska, sigimatu, kes pole sünnitanud, rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapsevaevas! Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielunaisel, ütleb Issand.
2Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu!
3Sest sa levid paremale ja vasakule, su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu.
4Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda, ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse, vaid unusta oma noorpõlve häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust!
5Sest sinu Looja on su mees, vägede Issand on tema nimi; sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks.
6Sest nagu hüljatud ja sügavasti kurvastatud naist kutsub sind Issand. Ja noorpõlve naine - kas teda saakski põlata? ütleb su Jumal.
7Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega.
8Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb Issand, su lunastaja.
9Sest see on mul nagu Noa päevil, kui ma vandusin, et Noa veed enam ei ujuta maad: nõnda ma vannun, et ma ei ole sinule vihane ega sõitle sind.
10Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja.
Uus Jeruusalemm
11Sina vilets, vintsutatu, trööstimatu! Vaata, ma ehitan sind türkiisikividega ja rajan su aluse safiiridest.
12Ma teen su müürisakmed rubiinidest, su väravad säravatest juveelidest ja kogu su ringmüüri kalliskividest.
13Ja kõik su lapsed on Issanda õpilased ning su lastel on suur rahu.
14Sind rajatakse õigluses; sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole midagi karta, ja hirmust, sest see ei ligine sulle.
15Kui sulle ka kallale kiputakse, siis mitte minu poolt; kes sulle kallale kipub, see sinu pärast langeb.
16Vaata, mina olen loonud sepa, kes puhub ääsituld ja valmistab relva vastavaks otstarbeks: mina ise olen seega loonud hävitaja hävitama.
17Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu, ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. See on Issanda sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Issand.

Mõtiskle rahu olemuse üle ning tasanditele, milles seda kogeda igatseme: sisemine rahu, harmoonilised kodud; leppivad ja lepitavad kogukonnad; rahvad, kes ei ole teistele ähvardavad.

Lastetud naised ning lesed on läbi ajaloo pidanud kogema ühiskonna äärealadele tõrjumist. Ometi võivad ühiskonnad, kus sellised grupid kogevad vaesust, turvatunde puudumist, ning isegi etteheiteid - saada muudetud, kui neile naistele avatakse võimalus kindlustatud koduks, austusväärseks tööks ning sotsiaalseks integreerumiseks. Aidata sellistel naistel taasleida enda väärikus taolisel moel on kogukondade arendamise üks eesmärke üle maailma.

Tänases tekstis võrreldakse laastatud Siioni linna just sellise naisega, kuid teksti toon on pigem positiivne kui kurblik. Häbistamine, alandus, etteheited ja hukkamõist - see mis tabas neid Jumala  ajutise hülgamise tagajärjel - see aeg on kohe lõppemas. Eesootav tulevik aga on täis lootust. Rahva ajaloos edasiantud lood kaua lasteta olnud naiste saatusest, kes viimaks ikkagi emaks said, oleksid pidanud neile sügavalt kurvastatud inimestele olema meenutuseks sellest, et imed siiski sünnivad (1Ms 21:1 -2; 1Ms 25:21; 1Ms 30:22–24).

Nüüd on tulnud aeg hakata tegema ettevalmistusi, elades rahva laienemise ja tugevnemise rõõmsas ootuses. Seni valitsenud hüljatuse tunne saab peatselt asendatud lepitusega nende ja lepingu Jumala vahel - see on sama kindel, kui oli Jumala leping Noaga peale veeuputust (1Ms 9:8-17). Taevase Siioni eelootuses ja varjus ( Ilm 21:10-11, Ilm 18–21), ehitatakse võimsalt üles nende maatasa tehtud linnad.  Luuakse uus kogukond, mis on rajatud Issanda õpetusele. Nende pärand saab olema täis rahu ning turvalisust, igasuguse uue terrori eest kaitstud.

Kaasaja maailmas näeme enda ümber väga erinevat sorti laastamisi. Mõnikord on see teatud inimeste suhtumine teistesse ning Jumalasse, mis tekitab füüsilise, sotsiaalse või emotsionaalse rõhumise, veel sagedamini aga tekitavad rõhumist ettekavatsematud ning ootamatud elusündmused. Mõnele inimesele võib järglaste või vähesegi omandi saamine osutuda elumuutvaks. Teised janunevad suurema väärikuse, turvalisuse ja rahu järele niigi segipaisatud elus. Jumal, kellel oli piisavalt halastust laastatud Siioni tarvis, on ka täna võimeline lootust tooma kõikidele, kes kogevad end hüljatud olevat. Küllalt sageli kasutab aga Jumal just meid, kui tööriistu, toomaks kohaseid ja kättesaadavaid vastuseid inimeste kõige sügavamatele vajadustele.

 
“Ükskõik kui palju tõotusi Jumal on andnud, need kõik on “Jah!” Kristuses” ( 2Kr 1:20).

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson