Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Igapäevased savipotid

Neljapäev, 23. Juuni 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kr 4:7-15

Jumala antud aardest saviastjais
7See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.
8Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel;
9meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku;
10me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus.
11Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus.
12Nii on surm tegev meis, elu aga teis.
13Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud: „Ma usun, seepärast ma räägin”, siis meiegi usume ja ka räägime,
14teades, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega.
15Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.

Võta midagi täiesti tavalist, nagu näiteks sinu igapäevane joogitass. Aseta see kuhugi nähtavale kohale - meenutamaks sulle, kes sa oled.

Üks hämmastavamaid fakte ajaloos on kristluse säilimine ja levimine. Ja seda vaatamata võtmeisikute haavatavusele ajaloo kriitilistel aegadel. Pauluse katsumused türannidest imperaatorite ja ennast jumalaks arvavate valitsejate all on vaid üks näide paljudest (2.Korintlastele 11:23-27). Meie vennad ja õed kogevad samasugust tagakiusu täna, on nad siis islami diktaatorluse või ateistliku režiimi keskel. Ka nemad saavad julgustust teadmisest, et nad on osa kogudusest, mida Jumal jätkuvalt ehitab ja mida põrguväravad ei võida (Matteuse 16:18).Siiski oli koguduse jaoks kõige ohtlikum periood ilmselt aeg, mil tal oli poliitiline võim, mil ta nautis mõnusat ja luksuslikku elu. "Usk, mis kord liigutas mägesid, korrumpeerus lameda, tasase elu käes," on keegi öelnud. Surved, mida oleme hakanud kogema meie kaasaegses lääne kultuuris, on nagu kinnitus jätkuvas traditsioonis osaks olemise kohta. Kirjeldamatu aare on endiselt säilitatud meie "saviastjates" ja meil on vastutus elada ja rääkida välja oma usku (s 7, 13).Oma kohutavaid kannatusi nimetas Paulus "praeguse hetke kergeks ahistuseks" (s 17a)! Põhjuseks oli teadmine, kuhu see kõik viib. Meie suudame oma parima pingutuse abil jõuda ainult äärmiselt piiratud arusaamani "määratult suurest igavesest aust", mida see "meile saavutab" (s 17b). Kui Jeesus Kristus läkitas välja oma jüngrid, tulid need tagasi suure rõõmuga. Missioon oli olnud edukas ja nad kogesid tõsiseid võite pimeduse jõudude üle. Aga Jeesuse sõnul oli ja on palju suurema rõõmu põhjus see, et nende nimed on taevas kirja pandud (Luuka 10:20). Siin on pärand, mille väärtust polegi võimalik liiga kõrgelt hinnata ja mida peame alati silma ees hoidma.

Las teadmine Kristusest sinus tugevdab sind vastu pidama kõiges, mida argielu täna sulle ette söödab. "Jumala austuseks."

Selle kommentaari autor: Emmanuel Oladipo