Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Armsad seadused

Pühapäev, 24. Juuli 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 119:25-32

Jumala sõna ülistus
25Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järgi!
26Sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle; õpeta mulle oma määrusi!
27Oma korralduste teedest lase mind aru saada, ja ma tahan meelt mõlgutada su imeasjade üle.
28Mu hing valab pisaraid meelehärmist - tõsta mind üles oma sõna järgi!
29Vale tee hoia minust eemal ja kingi mulle armust oma Seadus!
30Ma olen valinud ustavuse tee, ma olen pannud enese ette sinu seadused.
31Ma pean kinni su tunnistustest, Issand. Ära lase mind sattuda häbisse!
32Ma jooksen su käskude teed, sest sina teed mu südame avaraks.

"Õpeta mulle, Issand, oma määruste teed, et ma seda otsani peaksin.“ (Ps 119:33)

Erinevalt Eesavist, kelle prioriteedid olid valed, on psalmi autoril absoluutselt õige suhtumine. Ta on masendunud ja haavatav, kuid ta teab, mis on oluline ja otsustab seda järgida kogu oma olemusega.

Õiged prioriteedid

Ta tahab elu ja kogu selle täiuses - ja teab, et see tuleb üksnes Jumalalt. Südame ja hinge seisund on sama olulised kui füüsiline olemasolu ja vaid Jumala teed järgides saab enda eest terviklikult hoolt kanda. Et tal on eesmärk selgelt silme ees, siis saavad ka muud prioriteedid õige koha.

Sellest ei piisa, et Jumala tõde, sõna ja seadusi lihtsalt teada - nende omavahel kokkuviimiseks on vaja tarkust. Sellepärast on nimekirja ülaosas mainitud mõistmist (s 27). Ahnus ja tühisus on jäänud loetelu lõppu (s 36,37).

Parem viis ...

Kui oled väsinud ja mures, kelle poole pöördud? Meie kultuur meelitab võtma kõike kergelt: võta ​​tükk šokolaadi, osta endale midagi ilusat. Kristlastena pole me immuunsed kiusatustele, aga see psalm annab meile särava näite palju paremast viisist.

Kas psalmi autori kogemus - et kuulekus Jumala seadustele toob vabaduse, lootuse ja rõõmu - sarnaneb sinu omaga?

Mis on sinu jaoks tõeline vabadus? Kas see, mis tuleb pühendumisega Jumala elustavale sõnale?

Selle kommentaari autor: Caroline Masom