Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vägi teenimistöö jaoks

Kolmapäev, 10. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kn 2:1-14

Eelija võetakse taevasse
1Kui Issand tahtis viia Eelijat tuulepöörises taevasse, olid Eelija ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgalist.
2Ja Eelija ütles Eliisale: „Jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Peetelisse!” Aga Eliisa vastas: „Nii tõesti kui Issand elab, ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha.” Ja nad läksid alla Peetelisse.
3Ja prohvetijüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt: „Kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su pea kohal?” Ja ta vastas: „Küllap minagi tean. Olge vait!”
4Ja Eelija ütles temale: „Eliisa, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Jeerikosse!” Aga tema vastas: „Nii tõesti kui Issand elab, ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha.” Ja nad tulid Jeerikosse.
5Ja prohvetijüngrid, kes olid Jeerikos, astusid Eliisa juurde ja küsisid temalt: „Kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su pea kohal?” Ja ta vastas: „Küllap minagi tean. Olge vait!”
6Ja Eelija ütles temale: „Jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Jordani äärde!” Aga ta vastas: „Nii tõesti kui Issand elab, ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha.” Ja nad mõlemad läksid.
7Aga ka viiskümmend meest prohvetijüngritest läks ja jäi eemale seisma, kui need kaks peatusid Jordani ääres.
8Eelija võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett: see lahknes siia- ja sinnapoole, ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda.
9Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelija Eliisale: „Palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest!” Ja Eliisa ütles: „Tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust!”
10Ta vastas: „Sa oled palunud rasket asja. Ometi, kui sa näed mind su juurest ära võetavat, siis sünnib sulle nõnda; aga kui mitte, siis ei sünni.”
11Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse.
12Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!” Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks.
Eliisa jätkab Eelija tegevust
13Ta tõstis siis üles Eelija kuue, mis tollel oli seljast maha langenud, ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal.
14Siis ta võttis Eelija mahalangenud kuue ja lõi vett ning ütles: „Kus on Issand, Eelija Jumal?” Kui ta oli vett löönud, siis lahknes see siia- ja sinnapoole ja Eliisa läks üle.

Kuidas vaatad tulevikku usust lähtuvalt?

Eelija viimased elupäevad on sama müstilised ning imedest täitdetud nagu tema teenimise alguski. Teadmata põhjusel väldib ta oma järglase, Eliisa, juuresolekut lahkumishetkel. On see tagasihoidlikkus või vastumeelsus kuidagi esile tükkida tuliste vanrkite pärast? Juudi traditsiooni kohaselt kaisteb Eelija pigem seda lähedust, mis tal Jumalaga oli sedavõrd, et isegi tema järeltulija eemaldatakse tollest lahkumishetkest. Milline see põhjus ka poleks, ei soovi Eliisa korraliku õpipoisi kombel mitte ainult astuda oma  õpetaja jälgedes, vaid ta soovib kahekordset osa Eelija peal olevast vaimust. Nii nagu esmasündinud pojal oli õigus pärida kahekordne osa perekonna omandist selleks, et hoida perekonna valdusi ühtsena, nii soovib ka Eliisa kahekordset efektiivsust enda prohvetlikku teenimisse. Järgnevad sündmused kinnitavad, et ta sai selle osa. Oleks ometi, et kõik teise põlvkonna juhid ületaksid kahekordselt oma eelkäijate efektiivsuse!

Tänasest tekstist saame palju informatsiooni prohvetiteenistuse kohta. Paigus, kus Iisraeli vaimulik ajalugu ning reaalne geograafia olid Jumala ilmutuse tõttu tähenduslikud - (Peetelis, Gilgalis, Jeerikos) - hakkasid kohalike prohvetite grupid vähehaaval asenduma Vaimuga täidetud üksikisikutega, kelle teenimine väljendus sõltumatus, erilises kutsumises millega kaasnesid imeteod, prohvetlikud sõnumid ning poliitilised väljakutsed omaaegsetele ülekohtustele ja ebajumalaid kummardavatele valitsejaile. Prohveti amet võis olla vägagi hädaohtlik - ja võib seda olla ka tänapäeval. Eelija lahkumine aga on näide  järgmise juhi õigeaegsest kaasamisest. Kohtumisest Baali prohvetitega oli selge, et “ühe-mehe-etendus” pidi muutuma. Nii nagu paljud “üksiklased" koguduses  enne teda, vajas ka Ellija enda ümber teisi selleks, et jagada vastutusekoormat, ressursse ning teenimisülesandeid - sellepärasti käskis Jumla tal leida endale jünger ( Ellisa) ning arendada välja uus teenimisviis kuningatele, prohvetitele ning inimestele. Olid tekkinud uued väljakutsed (kuningas Ahab ning Naaboti viinamägi), uued imed ootasid teostamist.

 
Kuidas on Jumal sind kutsunud uute väljakutsete ning vastutuse juurde? Millised on olnud sinu elu ja teenimistöö võtmefaasid?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey