Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tehes kõik mis võimalik

Reede, 2. September 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 19:1-10

Paulus kuulutab Efesoses
1Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid,
2küsis ta neilt: „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.”
3Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.”
4Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.”
5Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse.
6Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.
7Neid oli kokku umbes tosin meest.
8Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti kolm kuud, väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus.
9Aga kui mõned tegid südame kõvaks, ei võtnud sõna vastu ja halvustasid usuteed kogukonna silmis, siis ta eemaldus nende juurest ja eraldas ka jüngrid ning pidas iga päev arutlusi Türannose koolis.
10See kestis kaks aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna.

Evangeeliumi kuulutamine pole alati sugugi kerge. Oled sa valmis tegema mida iganes vaja selleks, et teisi teenida?

19. peatükiga algab Pauluse teekond üle Euroopa Efesosse ja sealt edasi, läbi Jeruusalemma Rooma. Järgnevais peatükkides märkame mitmeid tähelepanuväärseid detaile Luuka osavalt maalitud piltides, mis kirjeldavad nii lahkuminekute kuupäevi, transpordivahendeid, lahkujate nimekirju, Pauluse teekaaslasi ning neid keda ta on äsja kohanud, või kellega järgmiseks hüvasti jätab. Saame koos Paulusega osa linnas tekkinud mässust, näeme kuidas inimene surnuist üles äratatakse, kohtume erakordsete prohvetite ning Paulust leinavate sõpradega. Kõiges selles on hämmastavaim Jumala armu vägi ja selle toimimine.

Paulus ei olnud lihtsalt agar evangelist vaid tema teenimistöö ulatus oli märkimisväärselt laiaulatuslikum. Tänasest tekstist loeme kuidas ta toimis isikliku evangelistina (s 1-7), avaliku kuulutajana (s 8-9) ning koguduse rajajana (s 9-10). Ja kui oli vaja olla vabaõhu-jutlustaja, siis ta tegi ka seda. Kui aga tuli alustada diskussioonidega Türannose koolis, õpetades ning manitsedes kohalikke usklikke tegi ta seda samuti.

Meie, oma selgelt piiritletud lääne ühiskonnas, saame endale lubada spetsialiseerumise luksust. Kaugetel maadel töötanud misjonärid aga kinnitavad, et töö väheste ressurssidega kogukondades nõuab väga mitmekülgset toimimisoskust - lisaks jutlustamisele tuleb sul olla pastor ja evangelist, automehhaanik, puussepp ning meditsiinitöötaja. Pauluse puhul oli määrav tema põhihoiak - ja see oli teeniv. Ta oli valmis tegema kõike, mida Efesose usukogukond võis vajada ning taoline isetu ning ennast täiesti andev suhtumine on meie päevil üsna haruldane. Peale selle on oluline märkida kui pikalt Paulus Efesoses viibis. Kaks aastat jätkuvalt rasket tööd sai Jumala poolt õnnistatud nii, et evangeeliumi sõna levis üle terve provintsi. Suur töövõime koos vastupidavuse ning kannatlikkusega on tähelepanuväärne kombinatsioon!

 
Kas sinu teenimises on alasid, kus oled liikunud vaid vastavalt enda eelistusele, vältides abistamist neis vajadustes, mis sulle ei sobi?

Selle kommentaari autor: APÜ