Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valmistatud rohkemaks

Neljapäev, 6. Oktoober 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Tm 2:14-26

Õhutus olla kõlblik töötegija Jumalale
14Seda tuleta neile meelde, vannutades Jumala ees, et nad ei peaks sõnasõda - sellest pole mingit kasu, see vaid hukutab kuulajad.
15Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.
16Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale! Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale jumalakartmatuses
17ja nende sõna levib otsekui vähktõbi. Nende seast on Hümenaios ja Fileetos,
18kes on kaldunud kõrvale tõest, öeldes, et ülestõusmine on juba toimunud, ning rikuvad ära mõnede usu.
19Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”.
20Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist - osa auliseks, osa autuks tarbeks.
21Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.
22Põgene noorusea himude eest! Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest!
23Aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisid.
24Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja,
25kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks,
26ja et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.

Issand, ma tahan Sind rohkem tunda. Palun räägi mulle täna oma sõna kaudu, nii et ma mitte ainult ei kuuleks Su sõnu, vaid ka muutuksin. Aamen.

Juhiks olemine eeldab teatud oskusi ja isikuomadusi. Paulus valmistab Timoteost ette selle rolli jaoks ja rõhutab mõlemat. Timoteost peaks olema usaldatav kui keegi, kes taipab tõde, oskab seda selgitada ja eristada võltsingutest. Sama oluline on tema siseelu. Juht teostab oma võimu viisil, mis õnnistab Jumala rahvast, sel juhul, kui ta hoolitseb nii iseenda kui alluvate eest.

Juhtida on suhteliselt lihtne, kui kõik läheb hästi, kõik tulevad kaasa ja juhil pole mingeid erilisi väljakutseid. Raskused algavad, kui ei olda nõus, tekivad grupeeringud ja õõnestatakse visiooni. Siis tuleb mängu iseloom, sama palju kui arusaamised. Kahjuks on kogudus liiga tihti sellistele juhtimisväljakutsetele vastates jäljendanud maailma, peites end pigem positsiooni ja jõu varju ega ilmuta kannatlikkust ja puhtust, mida Paulus kirjutab ette Timoteosele. Timoteose juhtimise tunnused on olla kannatlik tõe kordamisel (ilma vihastamata) ja õrn ning lahke vale mõtlemise korrigeerimisel, usus, et alati on võimalus, et inimesed muutuvad. Sellist juhtimisstiili saab viljeleda see, kes teeb otsuse jääda puhtaks, ja astub konkreetseid samme, et vältida kiusatusi (s 22).

Timoteosel peab olema selgroogu, et kindlalt keelduda tühistest juttudest. Kui palju aega me saaksime kokku hoida, kui meil oleks selline lähenemine? Muidugi ei tohi seda kasutada kriitka vältimiseks. Pigem peaksime lõpetama katsed spekuleerida Jumala tõega, keeldudes osalemast sellega seotud jutuajamistes.

Palu, et Issand annaks sulle praktilise arusaamise, mida salm 22 tähendab sinu elus.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate