Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Praktiline tõde

Laupäev, 5. November 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Jh 2:6-11

Valguses käimisest
6Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.
Armastuse käsust
7Armsad, käsk, millest ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on vana käsk, mis on teil olnud algusest peale. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud.
8Kuid taas - käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.
9Kes ütleb enese olevat valguses, ja vihkab oma venda, on siiani pimeduses.
10Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole pahanduseks.
11Kes aga vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib pimeduses ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on sõgestanud tema silmad.

Kui saad lase silmad üle oma koguduse liikmete nimekirjast. Täna Jumalat nende kõikide eest ja selle eest, mida nad on toonud su ellu.

Johannes tuleb tänases tekstis ühe oma võtmeteema, kogudusesiseste suhete juurde. Kohtame siin mitmeid kajasid Jeesuse õpetusest (nt Jh 13:16) mida Ta andis edasi vaid mõned tunnid enne ristile minekut, ning kus Jeesus ikka ja jälle rõhutab oma jüngritele nende omavahelise armastuse olulisust.

Sageli mõtleme tõest kui abstraktsest ja teoreetilisest mõistest, mida on võimalik tõestada hästi valitud argumentide toel või läbi hoolika uurimise kusagil laboratooriumis. Jeesuse ja Johannese jaoks aga oli tõde oma olemuselt väga praktiline ning leidis tõestuse inimsuhete raskes töös. Tõde on seotud valguses elamisega (s 8), ning see tähendab oma vendade ja õdede armastamist ning neist hoolimist (s 9,10). Kui me teisi ei armasta, siis me kas ei kuuletu Jeesusele või ei järgi Tema eeskuju (s 6).

Tegelikult on see raske. Meid ümbritsev maailm rõhutab vajadust hoolitseda eelkõige iseenda eest. Isegi kogudustes saavad isiklikud huvid sageli suurema tähelepanu osaliseks, kui teiste huvid ( vrd Fl 2:4). On ju ikka neid, kellega me parema meelega ei räägiks ja teisi, kelledest räägime nende seljataga. Selle peale ütleks Johannes, et nii toimides ei ela me valguses ega tee ka tõtt.

See, kuidas me üksteisega läbi saame ja lävime annab tunnistust, milline on tegelikult meie usk Jeesusesse.

 
Mõtle mõnele inimesele oma koguduses kellega sul on raske läbi saada. Pane kirja vähemalt kolm nende head omadust ning täna Jumalat nende eest järgnevatel päevadel kuni tunned, et su suhtumine neisse on muutunud. Kui võimalik räägi neile, et tänad Jumalat nende eest.

Selle kommentaari autor: APÜ