Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kunagi ei ole liiga hilja

Esmaspäev, 19. Detsember 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 1:1-17

Eessõna
1Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud,
2nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks.
3Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles,
4et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust.
Ristija Johannese sünni ettekuulutus
5Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester, nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet.
6Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi Issanda käskude ja nõudmiste järgi.
7Aga neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu, ja nad mõlemad olid väga eakad.
8Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees,
9et liisk langes ametikombe järgi talle minna Issanda templisse suitsutama.
10Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil,
11ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool.
12Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale.
13Aga ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes.
14Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest,
15sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki, ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus.
16Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole.
17Ja ta ise käib tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.”

Ootamine on raske. Mõtle asjadele, mida ootad, et Jumal su elus teeks….ja too need veelkord Tema ette.

Luukas alustab tõdemusega, et ta tahab olla hoolikas ajaloolane. Peale põhjalikku teiste kirjutiste uurimist ja pealtnägijate tunnistuste kogumist paneb ta kirja hästi läbimõeldud struktuuriga jutustuse. Tema eesmärk on veenda kreeka ülikut, Teofilust, kõiges selles mis tõesti sündis Jeesuse eluajal. Luuka jutustus ei alga loomislooga (nagu Johannese evangeelium), Jeesuse sugupuuga (nagu Matteuse evangeelium), või Ristija Johannese teenistusega (Markuse evangeelium), vaid Ristija Johannese päritoluga. Sellisel algusel on oma eesmärk: see on paralleelne Taaveti kuningasoo lugudega 1. Saamueli raamatus, mis samuti algab Hanna vastatud palvega (1Sm 1). Nii alustades tahab Luukas kuulutada, et peale 400 aastat täielikku vaikust prohvetisõnumite vallas, Jumal liigub taas. Uus ja viimane faas Taaveti kuningasoo loost on alanud - Messias on tulnud ligi!

Tegelik lugu algab salmist 5, kust leiame Johannese imelise sünniloo. Tema ema Elisabeth, nagu ka paljud enne teda Piibli jutustustes, kandis eneses sügavat kurvastust läbi kõikide oma viljatuse aastate (nt: 1Ms 11:30; 1Ms 25:21; Km13;3; 1Sm 1:2). Moosese seaduse valetõlgenduse tõttu seostati viljatust tol ajal sageli patu tagajärje ja needusega (2Ms 23:26; 5Ms 7:14). Ometi leiame ka tänasest tekstist kriitika sellise järelduse suhtes, sest Piibel ütleb, et nii Sakarias kui ka Eliisabet olid õiged Jumala silmis ja elasid laitmatult käsuseaduse järele (s 6). Pole kahtlust, et paljud sarnased palved nagu Hanna oma, on Jumala ette tõusnud igatsusega, et Jumal õnnistaks ning kingiks lapse, kõrvaldades perekonna häbi. Ja Jumal vastas sellele palvele. Ta toimib väga ootamatult. Taevas kohtub maaga ning üks ingel (Gabriel) ilmutab end. Nii nagu ka Saamueli puhul, pidi ka Johannesest saama suur, Püha Vaimuga täidetud nasiir prohvet (vt 4Ms 6:1-21; Km13:4-14), kes pöörab Iisraeli tagasi Jehoova poole.  Eliisabeti vastus sellele kuulutusele on täiuslik - ta saab üleni täidetud tänust Jumala vasu.

Jumal kuuleb oma laste palveid. Ta kuuleb õigete palveid. Ja kuigi keegi seda veel ei tea, saab Iisraeli 400 aasta pikkuna igatsus täidetud selles tekkinud embrüos - samamoodi kui kord Väljarändamises (2Ms 2:23). Eliisabeti palveid on kuuldud, Jumal vastab - nii nagu alati, täpselt õigel ajal, meie aga suudame seda näha sageli alles tagantjärele.

 
Sakariase ja Eliisabeti ootusel oli põhjus. Ja alles nüüd hakkas see selguma. Kas sinagi koged Jumala poolt mõnes asjas sarnast vaikust? Kui jah, siis too oma igatsused taas Tema ette, kuigi oled seda teinud juba mitmel korral varemgi. Palu endale kannatlikkust, lohutust ja arusaamist.

Selle kommentaari autor: Mark Keown