Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võimalik võimatus

Kolmapäev, 21. Detsember 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 1:26-38

Jeesuse sünni ettekuulutus
26Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,
27neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja.
28Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!”
29Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.
30Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!
31Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.
32Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.
33Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.”
34Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?”
35Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.
36Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks,
37sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”
38Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.

Kas Jumal on sinu elus teinud asju, mis tundusid täiesti võimatud? Täna Teda nende asjade eest ja palu, et ta võiks su usaldust Tema vastu tuelvikus veel enam tugevdada.

Peale Ristija Johannese hämmastava sünniloo kirjeldamist, pöördub Luukas oma tähelepanu Jeesuse sünniloole. Läbi Luuka evangeeliumi alguse kulgevad Johannese ja Jeesuse kasvamislood paralleelselt. Samas aga viitab Luukas kogu aeg sellele, et Jeesus oli suurem.

Sama näeme ka nende tekkeloos. Kui Johannes sai alguse läbi ime, kus viljatu naine jäi lapseootele loomulikul teel, siis Jeesuse algust on peaaegu võimatu uskuda, sest neitsi jääb lapseootele Pühast Vaimust! See oli juba uue loodu ajastust pärinev tegu - siin kohtus Jumal inimkonnaga ühe noore neitsi lapsekojas. Inglite kinnitus: “Jumala käes ei ole ükski asi võimatu” (s 37), on meile usklikele võrratu kinnitus. Kui Jumal kõneleb, siis ajalugu muutub ( Js 55:9-11). Ja Jeesus on Jumala ülim “kõne”, lihakssaanud Sõna, neitsi lapsekojas (Jh 1:1-3, 14). Nii saab maailm uueks. Samamoodi kui Eliisabet eilses lugemises, on ka Maarja vastus paradigmat muutev ning tõelise uskliku vastus Jumalale:”Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” (s 38). Oh suudaksime me järgida samasuguse usuga Jumalat!

Jumal vastab palvetele, kuid Ta toimib täies vabaduses. Tema on suveräänne ja Teda ei saa kuidagi piirata. Ta on Jumal, kes tõi kaosest esile elu. Püha Vaim - kes hõljus vete kohal loomises, saab samamoodi hõljuda ühe neitsi üle, ning tuua elu tema üsasse (s 35,36). Jumala lugu on tõotuse ja selle täitumise lugu. Seda mida Jumal on tõotanud, seda Ta ka teeb - Tema sõna on elav ja tõhus ning ei tule tühjalt tagasi enne kui on täide saatnud Jumala plaani (Hb 4:12; Js 55:11). Ja meie saame elada Tema tõotuste kindluses.

Maarja vastus on imeline ning jätab meile eeskuju, mis on tõsiseks väljakutseks. Ta oli kindel enda kui Jumala teenija identiteedis ja ta palub, et Jumala sõna tema jaoks saaks täidetud.  See sai. Ja kõik on valmis selle Ainsa tulekuks, kelles maailma ajalugu viiakse kulminatsiooni. Tema on meie lootus.

 
Olulised asjad pole sugugi alati suured ning me ei või iial teada oma tegude tegelikku tähendust. Kuidas jääb siis tänase päevaga? Kas kusagil on keegi, kelle eest peaksid palvetama, keda aitama või kellega ühendust võtma?

Selle kommentaari autor: Mark Keown