Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kinnitus

Reede, 30. Detsember 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 2:36-40

Naisprohvet Hanna
36Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve
37ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega.
38Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust.
Kaheteistkümneaastane Jeesus templis
39Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti.
40Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal.

Mõtle tagasi aegadele, mil Jumal on oma ustavut sulle demonstreerinud. Lase neil mälestustel oma kiitust õhutada.

Eile nägime Siimeoni imelist jõulukingitust - Messias Jeesuse saabumist. Täna on Hanna kord. Hanna oli naisprohvet ning 84 aastat vana. Arvestades, et tollel ajal lõppes naise arvatav eluiga 30-date keskel, oli Hanna tõeliselt vana. Oma nooruses oli ta põgusalt olnud abielus, ning siis elanud kaua lesena. Ilma meesterahva toetuseta ja patriarhaalses maailmas oli ta elu olnud karm. Ometi, vaatamata kõikidele raskustele oli Hanna hämmastav usuinimene - samamoodi nagu ka Eliisabet eelnevalt. Hanna veetis oma päevad templis paastudes ja palvetades, tõenäoliselt viibides naiste õues. Omades sügavat ja lähedast osadust Jumalaga, kõneles ta prohvetlikult, tuues esile Jumala sõna. Tema pühendumise eeskuju on erakordne. Ta on kõikide nende eelkäija koguduse ajaloos, kes pühendasid end eestpalveid tegema koguduse ja maailma eest. Me peaksime neid eestpalveid väga kõrgelt hindama, sest need hoiavad ülal kogudust.

Jeesuse ümberlõikamise, nimepaneku ning lepingurahva hulka arvamise päeval, läheneb Hanna Jumalast mõjutatuna beebile. Ta teeb seda sõnakuulmises. Ta tänab Jumalat Jeesuse eest. Ta prohveteerib Jeesuse üle. Ta rõõmutseb, sest Messias on tulnud!  See , et mehed ja naised Jeesusele prohveteerisid näitab, et prohvet Joeli nägemus sellest, et tulevikus hakkavad mehed ja naised prohveteerima, hakkas selles taeva ja maa kohtumises juba täituma ( Jl 2:28-29). See aga omakorda oli viiteks Nelipüha päeva suunas, mil Püha Vaim langes taevast ning terve kogudus tõusis, et kuulutada Jumala Sõna (Ap 2:1-41; Ap 8:27; Ap 10:44-46; Ap 19:6).

Järjekordsetest jõuludest eemaldudes, on hea lasta end isnpireerida prohvet Hanna eeskujust ning tuua igapäevaselt Jeesuse ette oma palved kogu maailma pärast. Meie palved tõusevad healõhnalise ohvrina Jumala ette ning maailma hakatakse ümber kujundama (Ilm 8:4).  Ja kui me neid palveid tehes lubame end juhtida oma Messial, siis maailm muutub. 

 
Kas sa vajad kinnitust? Või koged, et on raske midagi pikalt oodata? Palveta, et Jumal kingiks sulle julgustuse et jaksaksid jätkata.

Selle kommentaari autor: Mark Keown