Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elada kuulates

Teisipäev, 10. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 4:38-44

Jeesus tervendab Kapernaumas
38Aga Jeesus tõusis püsti, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus, ja nad palusid Jeesust teda aidata.
39Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast. Ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid.
40Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesugustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks.
41Aga kurjad vaimudki läksid välja paljudest, ise kisendades: „Sina oled Jumala Poeg!” Ja tema sõitles kurje vaime ega lasknud neil rääkida, sest nad teadsid, et tema on Messias.
Jeesus lahkub Kapernaumast
42Päeva hakul Jeesus väljus ning läks tühja paika. Ja rahvahulgad otsisid ta üles, tulid tema juurde ja tahtsid teda kinni pidada, et ta nende juurest ära ei läheks.
43Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.”
44Ja ta jutlustas Juudamaa sünagoogides.

Usalda Jumalale mured, mis sul on sellel nädalal praegu, kui valmistud Temaga kohtuma.

Luukas jätkab Jeesuse teenimistöö tutvustamist oma lugejatele visandades kolm tüüpilist stsenaariumi: esimene on isiklik (Siimona ämm), teine näitab Jeesust koos rahvahulgaga; ja viimases on ta üksinda, kuid tagaaetud rahvahulgast.

On üllatav, et Luukas viitab siin Siimona majale ilma mingisuguse lähema selgituseta, kes Siimon oli või kuidas Jeesus teda tundis. Meie teame Johannese evangeeliumist, et Siimon oli Jeesusega juba kohtunud siis, kui Ristija Johannes kuulutas ja ristis (Jh 1:35-42). Ilmselt eeldas Luukas, et kõik tema lugejad teadsid, kes Siimon oli. (Luuka meditsiiniline huvi ilmneb selles loos tema keelekasutusest - termin “kõrge palavik” (s 38), oli üks neist klassifikatsioonidest, mida tolle aja arstid kasutasid mõõtmiseks. Variandid olid: kõrge, keskmine ja madal palavik. Markus, ega ka Matteus ei anna enda jutustuses selliseid detaile. 

Jeesus toimis selle palaviku puhul täpselt samamoodi kui oli toiminud deemonite puhul (s 35) - ta sõitles seda. Sõna “sõitlema” tundub tänase loo kontekstis kummaline, samamoodi, kui see, et Jeesus “sõitles” tuult (Mk 4:39) - kõlades umbes samamoodi kui vanema korraldus lapsele “Lõpeta ära!”. Luukas näitab, et Jeesus ei ajanud kurje vaime välja nagu eksortsist, ega tervendanud ka inimesi nagu arst. Mõlemas olukorras kehtestas ta lihtsalt oma meelevalla ja just seda märkasid  ka pealtnägijad.Irooniline on aga see, et deemonid olles vastakuti jumaliku meelevallaga, tundsid hoobilt ära, kes Jeesus oli.

Inimeste teenimine jätkub peale päikeseloojangut, siis kui hingamispäev oli läbi. Jeesust ümbritsesid rahvahulgad, ometi võime kujutleda kuidas Ta pööras tähelepanu igale üksikule eraldi, pannes oma käed tervendades nende peale. Nüüd, kus Ta on surnuist üles tõusnud ning läkitanud meile oma Vaimu, ei pea Ta meist enam lahkuma selleks, et edasi minna järgmisesse linna.

 
Mida Isa tahaks, et sina täna teeksid?

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson