Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõber või vaenlane?

Esmaspäev, 6. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 18:9-24

Saalomoni tarkus
9Isegi see, kes oma töös on loid, on hävitaja vend.
10Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.
11Rikka varandus on tema tugev linn ja ta enese kujutluses kõrge müüri sarnane.
12Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus.
13Kui keegi vastab enne ärakuulamist, siis on see tema rumalus ja häbi.
14Mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu?
15Mõistliku süda hangib teadlikkust ja tarkade kõrv otsib teadmisi.
16And avab inimesele tee ja viib teda suurte ette.
17Oma riiuasjas on esimesel õigus, kuni tuleb teine ja teda läbi katsub.
18Liisk lõpetab tülid ja otsustab vägevate vahel.
19Petetud venda on raskem võita kui tugevat linna, ja tülid on otsekui kindluse riiv.
20Oma suu viljast saab mehe kõht täis, ta küllastub oma huulte saagist.
21Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.
22Kes leiab naise, leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks.
23Kehv kõneleb anudes, aga rikas vastab karmilt.
24On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend.

“Tõeline sõber soojendab sind lähedaloluga, usaldab sulle enda saladusi ning meenutab sind oma palveis.” Jeesus ütles: “Ma olen teid nimetanud sõpradeks…” (Jh 15.15)

Õpetussõna peab olema nii lühike, et seda on hõlbus meelde jätta ning see muudab ta ebatäpseks. Õpetussõnadega ei saa asendada mõtlemist, kuid see julgustab järele mõtlema. See jätab mällu pildi, mida on lihtne meenutada. On suur kiusatus valida vaid üks sõna korraga, samas tõuseb lisatulu sellest kui oskame näha üksikuid õpetuslauseid osadena suuremas pildis, tugevdatuina või tasakaalustatuina teiste õpetussõnade poolt. 18.peatükk algab viidetega sõprusele (s 1,24). Sõpruse teema on üks sagedamini esinevaid terve õpetussõnade kogumikus.

Loeme, et sõbrad pakuvad rasketel aegadel abi ning on valmis sinu kõrvale jääma mistahes olukorras. Veelgi enam - lihtsalt oma ligiolekuga ning ise seda teadvustamata,, hoiavad sõbrad ka sind tagasi enda isikut kõige esimeseks seadmast. Sõbrad on sellised inimesed, kellega koos olles julged olla seliine, nagu tõeliselt oled. Endiselt on tõsi vana laulusalm: “Läksin välja otsima sõpra ja ei leidnud ühtegi; läksin välja, et olla sõber  - ja leidsin neid hulgani!” Üks tugeva abielu saladusi on leida ja ära tunda oma abikaasa kui parim sõber (s 22).

Nii nagu abielugi, vajab sõprus sellele pühendatud aega, vestlemishetki ning usaldust. Praeguses tülikiskuvas ühiskonnas tuleb meil liiga sageli toetuda üksnes seaduse paragrahvile ning see ei aita kuidagi edendada sõprussuhteid. Pigem kaugenevad erinevad osapooled taolise süsteemi toel üksteisest veelgi (s 17,19). Alati on parem otsida rahumeelseid lahendusi. Aga hullem kui ametlik, külm ja ebaisikuline kohtuprotsess on ülekohtune kohtupidamine, kus jõukamad rakendavad oma jõudu ning mõju ning vaesemad jäävad kaotajaiks.

24. salm nimetab Jumalat meie sõbrana. Me tõesti võime ligineda Talle, olles juba ette kindlad lahkes vastuvõtmises ning tema väelises toetuses õigete tegude tegemisel. Liikudes Jumala juhtimisel, õpime vähehaaval tõelise sõpruse olemust, ning meis kasvab igatsus elada õieti, utavalt  ning tõeselt.

 
Kindlaim viis võita vaenlaste vaenulikus on muuta nad enda sõpradeks. Miks mitte palvetada praegu kõikide nende eest, kes tunduvad sinu vastu üles tõusnud olevat?

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair