Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teiste teenija

Esmaspäev, 27. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 20:41-47

Kelle poeg on Messias?
41Jeesus aga ütles neile: „Kuidas nad ütlevad Messia olevat Taaveti poja?
42Taavet ise ju ütleb Laulude raamatus: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele,
43kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!
44Seega nimetab Taavet teda Issandaks - kuidas on ta siis tema poeg?”
Jeesus hoiatab kirjatundjate eest
45Aga Jeesus ütles kogu rahva kuuldes jüngritele:
46„Hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel,
47kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks! Nemad saavad seda rängema kohtuotsuse.”

 
Keegi ei soovi sattuda olukorda, kus meid kellegagi teravalt vastandatakse. Kipume pigem keerulisi inimesi vältima, kui et üritame konflikti algpõhjuseni jõuda.. Kuidas konfliktidega tegeleda? Kas sul on konstruktiivne lähenemine või viib see lisaprobleemideni?
 
Jeesus läheb alati asja tuuma juurde.. Ta osutab järjekindlalt inimeste uhkusele ja kutsub alandlikkusele, aususele ja terviklikkusel. Ta vihkab silmakirjalikkust ja paljastab seda pidevalt. Üks viis, kuidas ta seda teeb, on see, et ta küsib inimestelt küsimusi mis viivad otse asja tmmani. Tema küsimuse (s 44) eesmärk on selgitada, kes ta on ja mis on ta ülesanne. Messias on see, kes pannakse troonile, kuni saabub võit kõigi üle, kes on tema vastu Ta ülendatakse ja need, kes pole järginud Tema teed, mõistetakse hukka.  Messias pole lihtsalt poeg (ja seeläbi alam), vaid kuningas - ta jagab Jumala trooni. Psalm 110 (Uues Testamendis rohkem tsiteeritud kui ükski psalm) on ülioluline et näha, kuidas Jeesus on Jumal ja inimene - Iisraeli tõotatud Messias.
 
Matteus räägib meile, et usujuhtidel polnud vastust sellele küsimusele (Mt 22:46). On inimesi, kes väärtustavad välisilmet ja sotsiaalset staatust, selle asemel et alanduda ja teenida teisi. See võib olla tõsi ka kiriku juhtide kohta. Kuidas need inimesed suhestuvad teistega näitab, kuidas nad näevad oma rolli - teenija rolli või kasutavad oma positsiooni kui ettekäänet et, kasutada võimu ja üles ehitada isiklik maine? Kõik kellel on mingid võimed, mitte ainult need, kes on Jumala riigi teenistuses, peaksid nägema ennast teisi teenimas, siis pole neil ruumi hooplemiseks ja eneseülendamiseks,  Kui Jeesus on Issand (s 41-44), ei ole kohta uhkusele. Need, kes kiitlevad, kiidelgu Issandas (1Kr 1:31).
 
Mõtiskle oma kristliku käitumise ja keele üle. Kus sa oled ka kunagi teeselnud?

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge