Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuninga leping

Laupäev, 1. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 22:1-23

Vandenõu Jeesuse tapmiseks
1Aga lähenes hapnemata leibade püha, mida hüütakse paasaks,
2ning ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust, kuidas Jeesust hukata, sest nad kartsid rahvast.
Juudas reedab Jeesuse
3Aga saatan oli läinud Juuda sisse, keda hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne hulgast,
4ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja templivalvuritega selles, kuidas ta saaks Jeesuse ära anda nende kätte.
5Ja nad said rõõmsaks ja leppisid temaga kokku, et nad annavad talle raha.
6Ja Juudas nõustus ning hakkas otsima Jeesuse äraandmiseks parajat aega, mil rahvahulka pole ta ümber.
Jeesuse viimne paasasöömaaeg
7Saabus hapnemata leibade püha, mil paasatall pidi tapetama,
8ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles: „Minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime!”
9Nemad küsisid temalt: „Kuhu sa tahad, et me selle valmistaksime?”
10Tema ütles neile: „Vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub,
11ja ütelge selle maja peremehele: „Õpetaja ütleb sulle: Kus on võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jüngritega?”
12Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemist tuba, seal valmistage!”
13Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasasöömaaja.
14Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga.
15Ja ta ütles neile: „Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist,
16sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis.”
17Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: „Võtke see ning jagage eneste vahel!
18Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud.”
19Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!”
20Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.21Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas,
22sest Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!”
23Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha.

Tuleta meelde mõnda söömaaega, mida oled jaganud lähedaste sõprade või perega. Millised on tagajärjed, kui süüa koos teistega?
Inimesed kasutavad mõnikord fraasi "Tõehetk", et kirjeldada hetke, kui nad peavad tegema olulise otsuse. Mäletan 
võitlust, mille läbisin enne APÜ USA presidendiks saamist aastal 1997. Sel ajal olin juhatuses ja meie töös olid tõsised 
rahalised raskused. Kas ma olekd pidanud kolima kogu oma perega, et liituda organisatsiooni töötegijatega, mis näis 
sulgevat oma uksed? Minu naine ja mina küsisime mõtlemisaega. Me lahkusime koosolekult, läksime hotellituppa 
palvetama. Ma ei saa öelda, et tundsin end liiga enesekindlana, kuid kui me tagasi tulime, ütlesin: "OK, ma teen seda." 
See oli minu tõehetk.
 
Kas nad taipasid või mitte, aga jüngrid olid jõudnud tõehetkeni oma suhtes Jeesusega. Juba kolm aastat nad olid 
järgnenud talle mööda Juudamaad ja kuulanud tema jutte, vaadanud tema imetegusid ja mõtisklenud selle üle, kes ta on. 
Nüüd pakub ta neile leiba ja veini ja ütleb: "Tehke seda minu mälestuseks" (s 19). Neil oli ikka veel palju õppida, kuid 
jüngrid võtsid Jeesuse pakkumise vastu. Juudas oli aga juba teinud oma otsuse (s 4) ja selle käigus avas ta end saatana 
mõjule (s 3). Meie jaoks on tõehetked siis, kui astume sammu Jeesuse poole või temast eemale. 
Miks oli Jeesus innukalt soovinud süüa seda erilist Paasasöömaaega koos oma jüngritega (s 15)? Lõppude lõpuks, ta 
teadis, et see eelneb uskumatutele kannatustele. Vastus on peitub sõnas "täideminek" (s 16). Aeg oli lõpuks käes Jeesuse 
missiooni lõpetamiseks, mille tema isa oli andnud talle: päästa maailm patust ja teha muuta inimeste suhe Jumalaga taas 
võimalikuks. See oli tõehetk, mille suunas Jeesus oli tööd teinud kogu oma elu.
        
Mõtle oma osalemisele armulaual. Kuidas see aitab ühendada Jeesust ja sinu kogudust?

Selle kommentaari autor: Whitney T Kuniholm