Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Viimane suudlus

Reede, 7. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 22:47-53

Jeesus vangistatakse
47Kui Jeesus alles rääkis, vaata, tuli rahvajõuk, ja see, keda hüüti Juudaks - üks neist kaheteistkümnest -, käis nende ees ja astus Jeesuse juurde talle suud andma.
48Aga Jeesus ütles talle: „Juudas, kas sa annad Inimese Poja suudlusega ära?”
49Kui tema jüngrid nägid, mis on tulemas, ütlesid nad: „Issand, kas me lööme nüüd mõõgaga sekka?”
50Ja üks neist lõigi ülempreestri sulast ning raius ära tema parema kõrva.
51Aga Jeesus kostis: „Jätke see!” Ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks.
52Aga Jeesus ütles ülempreestritele ja templivalvuritele ja vanematele, kes tema vastu olid tulnud: „Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega?
53Kui ma olin päevast päeva teie juures pühakojas, siis te ei pannud käsi mu külge. Kuid see on teie tund ja pimeduse meelevald.”

Suudlus viitab lähedusele. “Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!” (Jk 4:8)

Kui minu kodu lähedal oleva DVD laenutuse täistuubitud riiulitelt üldse midagi võtta on, siis on see “ action-seiklus” vormis filmid, mis on alati populaarsed. Kauboifilmide laadsetest kokkupõrgetest kuni tõeliste lahinguteni sõjafilmides, kangelasfilmide trikkidest kuni multikate meelelahutuseni - võitlus- ja kaklustseenid on kõikjal universaalsed.

Tänases tekstis on midagi erinevat ja erilist - siin on peasündmuseks suudlus ning siis ime! Peale ahastust, millega võideldes Jeesus alistus oma Isa plaanile (s 42-45), pöördub Ta oma jüngrite poole äratushüüuga. Nii olulisel hetkel ei tohi magada!

Juudas, üks kaheteistkümnest, juba läheneb Jeesusele koos rahvahulgaga ning sel hetkel muutub suudlus, mida tavaliselt peetakse kiindumuse või rahu märgiks, korraga reetmise tähiseks (s 47-49). Jüngrid vastavad sellele mõõkade ning ühe Ülempreestri sulase kõrva maharaiumisega. Jeesus aga - vastab armastusega, puudutades kõige selle keskel mehe kõrva ja tervedades selle (s 51).

Taas kord näitab Jeesus kuivõrd erinev on Jumalariigi olemus. Tema taevase Isa toimimisviisiks on rakendada pigem armastust, kui kätte maksta relvade jõul. Selle asemel et suurendada vägivalda, seisab Jeesus turvaliselt keset sündmusi, teades, et Tema saatus on viimselt Ta Isa kätes.

Kuidas suutis Jeesus käituda nii õigesti ja armastavalt? Oma varasema kohtumise ajal Jumalaga hakkab Ta täielikult  mõistma seda, mida tähendab “sündigu mitte nii nagu mina, vaid nagu Sina tahad”

 
Kas raharmastus sai Juudasele enam oluliseks kui Jeesuse järgimine (Mt 26:14–16)? Kas sinu elus on midagi, mis on ära võtnud armastuse Kristuse vastu, või röövinud su lojaalsuse?

Selle kommentaari autor: Sue Rinaldi