Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ebapüha liit

Teisipäev, 11. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 23:1-12

Pilaatus kuulab Jeesust üle
1Ja kogu nende hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilaatuse juurde.
2Ja nad hakkasid tema peale kaebama: „Me oleme leidnud, et tema ahvatleb meie rahvast eksiteele. Ta keelab anda keisrile pearaha ja väidab enda kuningas Messia olevat.”
3Pilaatus küsis Jeesuselt: „Kas sina oled juutide kuningas?” Tema lausus talle vastates: „Need on sinu sõnad.”
4Pilaatus ütles ülempreestritele ja rahvahulgale: „Ma ei leia sellel inimesel mingit süüd.”
5Nemad aga ajasid peale, üteldes: „Tema ässitab rahvast, õpetades rahvast kogu Juudamaal, alates Galileast kuni siiani.”
6Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane.
7Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Heroodese meelevalla alt, saatis ta tema Heroodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas.
Jeesus Heroodese ees
8Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud; samuti lootis ta näha mõnda imetähte, mida ta teeb.
9Ta küsitles teda paljudes asjades, aga Jeesus ei vastanud talle midagi.
10Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja kaebasid ägedalt ta peale.
11Kui siis ka Heroodes oma sõduritega oli teda halvustanud ja teotanud, heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis tagasi Pilaatuse juurde.
12Aga selsamal päeval said Pilaatus ja Heroodes omavahel sõpradeks, kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus.

Kui teadlik oled sa praegu sellest, et Jumal tõesti kuuleb sinu palveid?

On hämmastav kuidas vaenlased võivad omavahel sõbraks saada, kui ilmneb mingi ühendav faktor! Kristuse kannatusteteekonna sellest staadiumis tekib kurjuse ühtsus Pilaatuse, Rooma prokuraatori ja Judea kuninga, Heroodese vahel.

Peale kinnivõtmist Õlimäel viiakse Jeesus usujuhtide ette. Täis viha ja süüdistusi Jeesuse vastuste pärast nende küsimustele, annavad nad Jeesuse üle Pilaatusele, kes nende hämmastuseks kuulutab Jeesuse süütuks! (s 4).

Kuuldes, et Jeesus on Galilealane, saadab Pilaatus ta aga Heroodese juurde ning Jeesuse “juhtum” muutub neid kahte põhivaenlast ühendavaks faktoriks (s 12). Uudishimulikuna püüab Heroodes Jeesuselt imetegu välja pressida.

Jeesus, kellel oli alati aega kuulda hädaliste ja vaeste hüüdeid, ning vastata pimedate palvetele, ei vasta midagi ülbele kuningale. Rahulolematuna ning ärritununa, naeruvääristab Heroodes Jeesust, riietab ta kallitesse riietesse ning läkitab tagasi Jeesuse “saatjale”.

Jeesuse väärikus läbi terve sellise katsumuse on lummav. Milline inspireeriv õige elu eeskuju, milline julgustus jääda tugevaks ja jumalanäoliseks ka olukorras kus tuleb vastamisi olla süüdistuste ja pilkamisega usu pärast.

Tänases tekstis on ka hoiatus: ei tohiks üllatuda, kui need, kes põlgavad Kristust ühel hetkel omavahel liidu moodustavad.

 
Milliseid kvaliteedid ilmnevad suure pinge olukorras sinu puhul tänu su usule? Ja kui ei ilmne, kuidas sa siis käitud?

Selle kommentaari autor: Sue Rinaldi