Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valgus pimeduses

Laupäev, 3. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 8:16-21

Tähendamissõna lambist
16Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambijalale, et tuppa astujad näeksid valgust.
17Sest midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks.
18Pidage siis silmas, kuidas te kuulete! Sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat.”
Tõeline sugulus
19Siis tulid Jeesuse juurde tema ema ja ta vennad, kuid ei saanud temaga rahvahulga tõttu kokku.
20Ja talle teatati: „Sinu ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha.”
21Aga Jeesus kostis: „Minu ema ja mu vennad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”

Sageli kasutame “Meie Isa” palvet selleks, et öelda Jumalale: “Sinu tahtmine sündigu.” Palu täna Jumalalt sügavamat arusaamist enda vastutusest jumalariigi ilmsikssaamisel.

Kristlased peavad õigusega perekonda väga oluliseks. Kuidas aga peaksime siis mõistma tänast teksti, kus Jeesus otseselt ignoreerib oma päritoluperekonda selleks, et koondada tähelepanu nimetutele inimestele, kes võtsid vastu Jumala sõna? Tema taoline käitumine šokeeeris kindlalt kõiki ülejäänuid. Jeesuse maailmas omas perekonna ühtehoidmine ja solidaarsus otsustavat tähendust, ning juutide kaks kõige pühamat suhteliini olid suhted ema ja vanedadega.

Tegelikult Jeesus ju ütle oma perekonast lahti.  Meenuta, et keset kõige kohutavamat ristilöömise agooniat ning maailma eest lunastuse hinda makstes, olid Tema mõtted ka oma ema vajaduste juures (Jh 19:25–27). Tänane tekst on tervenisti rajatud tähendamissõnale heast põllumaast. See räägib prioriteetidest ning nende tagajärgedest. Tõde tuleb Jumala käet aktiivselt vastu võtta, tegudes rakendada ning teistele teatavaks teha. Taoline jumalasuhte väljendus peab uskliku elus  saama prioriteetse koha, isegi üle kõige lähedamate inimsuhete. 

Siin kirjeldatud kuulekus aga toob veel sügavama arusaamise ning veel reaalsema tunnetuse Jumalale kuulumisest kui palju armastatud laps (1Jh 2:29 – 3:1). Samas ei anna tekst meile mingit alust peresuhete ignoreerimiseks kristliku toimekuse nimel (Js 58: 6-7).

Siiski, nii väga kui me ka rõhutaks perekonna ja suhete väärtuslikkust, jääb see kõik vaid tühjaks kõminaks, kui meie argielu pole juhitud isiklikust vastusest Jumala sõnadele . Elame ju ka ühiskonnas, kuis perekonnasuhted ja pereelu mõiste komplitseerumine vaid kasvavad oma kompleksuses. Lastel võivad olla õed-vennad kellel kõigil on erinev isa, või kellel on rohkem kui üks isa või koguni kaks samasoolist vanemat. Ning peresuhted võivad olla kõige sügavama pettumuse ja valu allikad. Tundub, et nüüdisajal on paljude jaoks sõbrad  isegi olulisemad peresuhetest.  Meie jaoks sisaldab kuulekus Jumala sõnale ka ustavust lähisuhetes, heldust jagada oma pereelu teistega otsides teed kuidas asetada Jeesus iga tegevuse ja sõnumi keskmesse.

 
Kasuta Js 61:10 tänu tõstatamiseks oma südames Jumalale, kes “riietas sind päästeriidega”, sest vaid Jeesuse pärast on meie läbikukkumised kaetud Tema õigsusega ning meid on adopteeritud Tema perekonda.

Selle kommentaari autor: Fran Beckett