Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Delegeeritud meelevald

Reede, 9. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 9:1-9

Jeesus annab apostlitele ülesandeid
1Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida
2ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid.
3Ja ta ütles neile: „Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki!
4Ja kuhu majja te iganes sisse astute, sinna jääge, ja sealt minge teele!
5Kus teid vastu ei võeta, sellest linnast minge välja ja raputage selle koha tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu!”
6Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal.
Heroodese hämmeldus
7Aga nelivürst Heroodes sai kuulda kõigest toimunust ja oli kahevahel, sest mõned ütlesid: „Johannes on üles äratatud surnuist,”
8mõned: „Eelija on ilmunud,” teised aga: „Keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.”
9Aga Heroodes ütles: „Johannese pea lasksin ma maha raiuda. Kes on aga see, kellest ma niisuguseid asju kuulen?” Ja ta püüdis Jeesust näha saada.

Issand, siin ma olen - olen kuulnud Su kutset ja valmis minema, kuhu iial Sa juhid….

Esimesel lugemisel on see tohutult põnev lugu. Viimaks saavad jüngrid ise teha kõike seda, mida on siiani vaid pealt vaadanud (Mt 9:35). Samas oli see ka uus ja väga nõudlik faas nende teekonnal koos Jeesusega. Üks asi on sattuda vaimustusse vaadates kedagi teist tegemas suuri asju, aga hoopis teine lugu on siis, kui pead neid ise tegema.  Pealtvaatamise aeg oli möödas ning nüüd pidid nad töö käigus õppima kõike seda mida Jeesus teinud oli ning siis Jeesusega oma kogemuse läbi arutama (s 10). Selleks varustas Jeesus nad väe ja meelevallaga seda väge  kasutada - samamoodi on Ta andnud sellise väe ja meelevalla kasutamiseks meile täna (Jh 14.12-14; Mt 28:18-20, Ap 1:8, Ef 1:18-23).

Ümberkaudsetesse küladesse suunatud jüngrite “pealtungi” spartalik varustus, mille hulka ei kuulunud midagi tavapärasest komplektist (s 3), lisas väljakutsele veelgi keerukust . Kogu hulljulge ettevõtmine toimus algusest lõpuni täielikult usu peal, et Jumal varustab neid kõige vajalikuga (Lk 11:3, Lk 12:22-34). Jeesuse teenimistööst osasaamiseks oli see jüngritele eluliselt oluline ettevalmistus, eriti hiljem (s 22), kui Jeesus pahaaimamatutele jüngritele vaikselt avama hakkab, millline tulevik Teda ees ootab.

Juhtimist puudutavad ideed muutuvad pidevalt - nii koguduse sees kui väljapool kogudust. Järjest rohkem kaotab populaarsust kangelaslik, sooleerijast liider, kes ees minnes õhutab kõiki endale. järgnema. Samamoodi ei sobi enam uuele põlvkonnale, kes on harjunud kõike küsitavaks pidama ka  õpetaja, kui  kõike teadev “püha ekspert”.  Kaasaegse jüngerdamise vajadustele vastab aga väga hästi  treener - või mentorjuht, ning just selleks annab Jeesus siin eeskuju (s 3-5; Lk 10:17-19). Kõige enam aitab inimestel kasvada see, kui nad saavad õppida teisi jälgides, siis ise proovida ning seejärel kogetut jagada. Just seepärast toimib 21. sajandil efektiivne jüngerdamine Jeesuse elustiili järgides, eriti kui selle “varustuse” juurde kuuluvad toetavad mentorid, olgu viimased siis juhid või mitte.

 

“Issand, aita mul olla valmis järgnema Sulle kuhu iganes Sa juhid, ning elada viisil mis austab Sinu nime! Vala välja mu peale oma Püha Vaim, oma nime pärast, aamen.”

Selle kommentaari autor: Fran Beckett