Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei mingit kompromissi

Esmaspäev, 18. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 12:49-59

Rahust ja mõõgast
49Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!
50Aga mul on ees ristimine, millega mind ristitakse, ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on viidud lõpule!
51Kas te arvate, et ma olen tulnud rahu andma maa peale? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid hoopis lahkmeelt.
52Sest nüüdsest peale on viis ühes kojas lahkmeeles, kolm kahe vastu ja kaks kolme vastu,
53isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm minia ja minia ämma vastu.”
Ajamärkidest
54Aga Jeesus ütles ka rahvahulkadele: „Kui te näete pilve tõusvat lääne poolt, siis te ütlete kohe: „Raske sadu tuleb.” Ja nõnda sünnibki.
55Ja kui puhub lõunatuul, siis te ütlete: „Kuum ilm tuleb.” Ja nõnda sünnib.
56Te silmakirjatsejad! Maa ja taeva nägu te oskate ära arvata, kuidas te siis seda aega ära ei arva?
57Miks te siis iseeneste kohta ei otsusta, mis on õige?
Tähendamissõna kohtusse minekust
58Sest see on nii: kui sa oma vastasega lähed ülema ette, püüa siis temaga asi lahendada teel, et ta sind ei veaks kohtuniku ette ja kohtunik ei annaks sind kohtuteenri kätte ja kohtuteener ei heidaks sind vangi.
59Ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi leptoni.”

Millal viimati põhjustas oma usust tunnistamine lahkmeele su tuttavate seas? Miks see konflikt tekkis ning milline oli sinu reaktsiooni sellele?

Inimesed ütlevad, et neil on probleeme mõne Vana Testamendi kirjakohaga või Pauluse kirjadega, aga kõige rohkem segadust tekitavad sõnad tulevad sageli hoopis Jessuse suust. Tänases kirjakohas räägib Rahuvürst tulest maa peal ning lõhenemisest perekondades. Tuli on hävitava ja hirmutava mõjuga. Samas võib see lisada ka energiat, ning inimese kirglikuks muuta.

Kui võtame kristlastena mingis asjas seisukoha, siis pälvime ühtedelt tunnustust ning teistelt kriitikat. Veendumuste selgus mis ühtib inimese eluviisiga toob enamasti kaasa ka eriarvamused, isegi nende keskel, kes muude sidemete kaudu on muidu üsna lähedased. Jeesuse sõnad on äratushüüe letargilistele inimestele,  kutse kogu olemusega järgida Teda.

See mis ühiskonda muudab, on põlev armastus koos tõega. Säde selle armastuse süütamiseks tuleb meie Issandale kallist hinda maksnud kannatusest- kannatusest, kuhu Jeesus selles evangeeliumi loos on kohe sisenemas. Eesootav surma- ning ülestõusmist toov nädalalõpp süütab maailmalaiuse liikumise, mis jätkub tänapäevani.

Edasi liigub teema tule juurest ilma juurde. Inimesed panevad hoolgea tähele tuule suunda ja pilvi, eirit siis kui nende toimetulek on ilmast sõltuv. Samas on nad kõiges, mis puudutab viiteid tuleviku sündmustele, hämmastavalt aeglase arusaamisega.

Jeesuse põlvkonnas oli olemas vastumeelsus sattuda silmitsi kasvava Rooma vastase mässuliikumise tagajärgedega. Kahjuks ning suure kurvastusega tuleb tõdeda, et see hävitus jõudis ikkagi kätte ja langes juba järgmise põlvkonna peale. Kas rahvas mõistis siis, kes tookord nende ees seisis ja rääkis? Ja mida oskame näha meie, selles ajas kus praegu elame?

Viimases pildis ei jaga Jeesus lihtsalt nõuandeid kohtuskäimiseks. Iisraeli jaoks oli tegu hoiatusega hoiduda Roomast tulevate mässuõhutamise süüüdistuste eest.  Meie jaoks on tegu üleskutsega korrastada oma elu ja otsust selle kohta enne kui jõuame kohtujärje ette. Imeline on see, et saame paluda halastuse lepingu rakendamist toetudes ristile. Seda ignoreerides oleme aga käest andnud oma võimalused ning kui seda mõistame, on juba hilja.

 
Vaata ja kuula uudiseid ning palu, et Jumal näitaks sulle millisel puhul on tegu ajastu märkidega Tema kuningriigi perspektiivis.

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair