Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal nutab

Laupäev, 23. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 13:14-27

Tähendamissõna täidetud kruusist
14ja ma purustan nad üksteise vastu, isad ja pojad üheskoos, ütleb Issand. Mina ei tunne kaasa, ei kurvasta ega halasta, nõnda et jätaksin nad hävitamata.
Juudat ähvardab vangipõli
15Kuulge ja kuulatage, ärge suurustage, sest Issand on rääkinud!
16Andke au Issandale, oma Jumalale, enne kui saabub pimedus ja enne kui teie jalad hämaruses puutuvad vastu mägesid! Te ootate küll valgust, aga tema teeb selle surmavarjuks, muudab pilkaseks pimeduseks.
17Aga kui te ei võta seda kuulda, siis mu hing nutab salajas teie kõrkuse pärast: nutab kibedasti ja mu silmist voolavad pisarad, et Issanda kari viiakse vangi.
18Ütle kuningale ja kuningannale: „Istuge alamale, sest teie tore kroon on langenud teil peast!”
19Lõunamaa linnad on suletud ja avajat ei ole. Kogu Juuda viiakse vangi, viiakse vangi tervenisti.
20Tõstke oma silmad üles ja vaadake, kuidas nad tulevad põhja poolt! Kus on kari, mis sulle oli antud, su ilusad kitsed ja lambad?
21Mis sa siis ütled, kui ta paneb sulle valitsejaiks need, keda sa ise harjutasid enesele armukesteks? Küllap sind valdavad valud otsekui sünnitajat naist.
22Ja kui sa mõtled oma südames: „Mispärast see juhtub mulle?”, siis sinu suure süü pärast tõstetakse üles su hõlmad, su kannad saavad tunda vägivalda.
23Kas etiooplane saab muuta oma nahka või panter oma täppe? Sel juhul saaksite head teha ka teie, kes olete harjunud kurja tegema.
24Ma pillutan teid nagu lendlevaid kõrsi kõrbe tuules.
25See on sinu liisk, sinu mõõdetud osa minult, ütleb Issand, sest sa oled unustanud minu ja oled lootnud vale peale.
26Nõnda minagi tõstan üles su hõlmad su näo peale, et nähtaks su häbi,
27su abielurikkumist ja su hirnumist, su häbiväärset kõlvatust. Välja küngastel olen ma näinud su jäledusi. Häda sulle, Jeruusalemm! Ei sina saa puhtaks! Kui kaua see veel kestab?”

Jumal on loonud iga inimese elama Temaga ühenduses. See, mis Jumala hea plaani nurjab ning inimese Temast lahutab, on patt. Jeesuses on meile antud vägi seista vastu patule ning teha kõiges Jumala tahtmist.

Jumal nutab inimese patu ning neist tulevate vältimatute tagajärgede pärast. Kui Jeesus vaatas Jeruusalemma linna ( Lk 19:41), siis ta nuttis, teades selle tulevast saatust. Jumal kurvastab inimese uhkuse pärast. Me arvame, et valitseme iseendid ja oma himusid, ometi on patul nii lihtne meid petta ja siduda.

Iisraeli rahvas oli oma õnnetuse ise põhjustanud, oli ise süüdi, sest oli vennastunud vaenlastega. Riigi ajalugu kubises juhtumitest, kus Iisrael oli lootnud rohkem võõraste rahvaste abile kui Jumalale.

Piibli ajalugu räägib sellest, kuidas kuningas Hiskija väga rumalalt ja avameelselt demonstreeris Paabeli kuninga saadikule kogu oma riigi jõukust (Js 39). Samal kombel lömitas Juuda kuningas assüürlaste kuninga Tiglatpilseri ees ning otsis päästet Assüüriast (2Kn 16:10). Aastasadade jooksul oli rahvas varustanud end hulgaliselt paganarahvastelt pärit ebajumalatega ( Hs 23:16).

Me ei tohiks suhtuda pattu kergemeelselt, ega sellega mängida. Halb seltskond rikub head tavad ning patus saab väga kergesti harjumus ning igapäevane käitumismuster. Patt on surmavalt ohtlik asi.

 
“Kas etiooplane saab muuta oma nahka või panter oma täppe?” (s 23). Milles oled sina tahtnud end muuta, aga kogenud, et ei suuda? Pane need asjad Jumala ette ning palu, et Tema oma muutva väega tuleks sulle appi.

Selle kommentaari autor: Esa Mangeloja