Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Igaüks saab tunda Jumalat

Kolmapäev, 27. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 16:1-21

Karistused ja armu tõotus
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2„Ära võta enesele naist ja ärgu olgu sul siin paigas poegi ega tütreid!
3Sest nõnda ütleb Issand poegade ja tütarde kohta, kes sünnivad siin paigas, ja nende emade kohta, kes neid sünnitavad, ja nende isade kohta, kes neid sigitavad siin maal:
4Nad surevad surmahaigustesse, neid ei leinata ja neid ei maeta, nad jäävad maale sõnnikuks. Nad hukkuvad mõõga ja nälja läbi ning nende laibad saavad taeva lindude ja maa loomade roaks.
5Sest Issand ütleb nõnda: Ära mine leinakotta, ära käi kurtmas ja ära tunne neile kaasa, sest mina võtan sellelt rahvalt oma rahu, armu ja halastuse, ütleb Issand.
6Ja nad surevad, niihästi suured kui väikesed siin maal, neid ei maeta ega peeta neile leinakaebust, ja ükski ei lõika enesele märke ega aja pead paljaks nende pärast.
7Ei murta neile leinaleiba lohutuseks surnu pärast ega joodeta neid troostikarikast nende isa ja ema pärast.
8Ära mine peomajja koos nendega istuma, sööma ja jooma!
9Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma lõpetan siit paigast teie silme ees ja teie päevil lustihääle ja rõõmuhääle, peigmehe hääle ja pruudi hääle.
10Ja kui sa kuulutad sellele rahvale kõiki neid sõnu ja nemad küsivad sinult: „Mispärast räägib Issand meile kogu sellest suurest õnnetusest ja mis on meie süü ja patt, mida me oleme teinud Issanda, oma Jumala vastu?”,
11siis vasta neile: Sellepärast et teie vanemad jätsid minu maha, ütleb Issand, ja läksid teiste jumalate järele ja teenisid ning kummardasid neid, jätsid minu maha ega pidanud minu Seadust.
12Teie aga olete teinud halvemini kui teie vanemad, sest vaata, te käite igaüks oma kurja südame paadumuses mind kuulda võtmata.
13Sellepärast ma paiskan teid sellelt maalt maale, mis on tundmatu teile ja teie vanemaile, ja te teenite seal teisi jumalaid päevad ja ööd, sest mina ei anna teile armu.
14Ometi, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, kui enam ei öelda: „Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptusemaalt”,
15vaid: „Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ta oli nad pillutanud.” Sest ma toon nad tagasi nende maale, mille ma olen andnud nende vanemaile.
16Vaata, ma läkitan paljude kalameeste järele, ütleb Issand, et nood püüaksid neid; ja pärast seda ma läkitan paljude küttide järele, et nood kütiksid neid kõigilt mägedelt ja kõigilt künkailt ning kaljulõhedest.
17Sest minu silmad on kõigi nende teede peal, nad ei ole minu eest varjul ja nende süü ei ole peidetud mu silme eest.
18Aga esmalt tasun ma kahekordselt nende süü ja patu, sellepärast et nad on teotanud minu maad oma põlastusväärsete ebajumalate laipadega ja on täitnud mu pärisosa oma jäledustega.
19Issand, mu tugevus ja varjupaik, mu pelgupaik hädaajal. Sinu juurde tulevad rahvad maa äärtest ja ütlevad: „Meie vanemail oli pärisosaks ainult vale, tühised ebajumalad, ja nende hulgas ei olnud ühtegi, kellest oleks olnud kasu.”
20Kas saab inimene valmistada enesele jumalaid? Need ju ei olegi jumalad! 21Seepärast, vaata, nad saavad tunda, seekord ma annan neile tunda oma kätt ja oma väge, et nad teaksid, et minu nimi on Issand.

Vaevalt, et kellelegi meeldib karistus, küll aga meedlib meile armu saada, kui oleme eksinud. Mõnikord käivad need kaks poolt koos.

Tänases peatükis kuulutab Issand karmi karistust (s 1-13). Jeremija kui Jumala prohvet peab olema justkui elavaks märgiks selle kohta, et normaalne elu Juudamaal on katkenud. Vallalisus ja lastetus oli tol ajal märgiks õnnistuse puudumisest. Kui aga inimesi sureb haigustesse nii massiliselt, et ei jõua enam tuttavate matustel käia, siis võib seda nimetada juba tõelises tragöödiaks. Lustihääl on lõppenud.

Karistuse põhjuseks on kaugenemine Jumalast ning oma elu rajamine teistele “autoriteetidele” (s 11-12). Kui Jeremija kaasajal leidis aset otseses mõttes ebajumalate teenimine, siis tänaste  “jumalate” teenimine on raskemini tuvastatav.

Tegelikult on päris hea moodus kindlaks teha, kes või mis on inimese jaoks jumal, kui sa näed, millise jõu peale inimene põhiliselt loodab. Kui inimene loodab näiteks raha ja rikkuse peale, siis ongi see tema jaoks jumalaks. Kes aga loobub Jumalast, see loobub ka Jumala armastusest, kaitsest ja hoolest ning on enda peale tõmmanud jumaliku kohtu.

Siiski on juba selles Jumala kohtuotsuses nähtav armu tõotus (alates s 14). Nii võib Jumala karistus kujuneda inimese või ka kogu rahva jaoks kasvatavaks kogemuseks, et sealt edasi targemini elada. Jumal teeb kõik, et me võiksime Teda tunda.

Kes ei taha Jumalat tunda, sellele annab Jumal ennast tunda.

 
Issand! Me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel, hing igatseb su nime ja su mälestust. Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind, sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust. (Js 26:8-9)

Selle kommentaari autor: Argo Buinevtiš