Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mine põrgusse

Esmaspäev, 2. Oktoober 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 19:1-15

Tähendamissõna purustatud kruusist
1Nõnda ütleb Issand: „Mine ja osta potissepa tehtud savikruus, võta kaasa rahva vanemaid ja preestrite vanemaid
2ja mine välja Ben-Hinnomi orgu, mis on Potikillu värava ees, hüüa seal need sõnad, mis ma sulle räägin,
3ja ütle: Kuulge Issanda sõna, Juuda kuningad ja Jeruusalemma elanikud! Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma lasen tulla sellele paigale niisuguse õnnetuse, et igaühel, kes sellest kuuleb, hakkavad kõrvad kumisema,
4sellepärast et nad hülgasid minu ja muutsid tundmatuseni selle paiga ning suitsutasid seal teistele jumalatele, keda ei tundnud nemad ise ega nende vanemad ja Juuda kuningad, ja täitsid selle paiga süütute verega
5ning ehitasid ohvrikünkaid Baalile, et põletada tules oma lapsi Baalile põletusohvriks, mida mina ei ole käskinud ega millest ma ei ole rääkinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud.
6Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, kui seda paika enam ei nimetata Põletuspaigaks ega Ben-Hinnomi oruks, vaid Tapaoruks.
7Ja ma tühistan siin paigas Juuda ja Jeruusalemma nõu ning lasen neid langeda mõõga läbi nende vaenlaste ees, ja nende käe läbi, kes ihkavad võtta neilt elu; ja ma annan nende laibad roaks taeva lindudele ja maa loomadele.
8Ja ma teen selle linna jubeduseks ja pilkealuseks. Igaüks, kes sellest mööda läheb, kohkub ja vilistab kõigi selle nuhtluste pärast.
9Ja ma panen nad sööma oma poegade ja tütarde liha, ja nad söövad üksteise liha piiramise ajal ja kitsikuses, millega nende vaenlased ja need, kes püüavad nende elu, neid kimbutavad.
10Siis purusta kruus nende meeste nähes, kes koos sinuga on tulnud,
11ja ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Nõndasamuti purustan ma selle rahva ja selle linna, otsekui purustatakse potissepa astja, mida ei saa enam parandada; ja Põletuspaika maetaksegi, sest muud matmispaika ei ole.
12Nõnda talitan ma selle paigaga, ütleb Issand, ja selle elanikega, et teha seda linna Põletuspaiga sarnaseks.
13Jeruusalemma kojad ja Juuda kuningate kojad saavad Põletuspaiga taoliselt rüvetatuiks, kõik kojad, mille katustel on suitsutatud kõigile taevavägedele ja on valatud joogiohvreid teistele jumalatele.”
14Kui Jeremija tuli Põletuspaigast, kuhu Issand oli ta läkitanud prohvetlikult kuulutama, siis ta seisis Issanda koja õues ning ütles kogu rahvale:
15„Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma toon sellele linnale ja kõigile ta linnadele õnnetuse, mille ma temale olen tõotanud, sest nad on teinud oma kaela kangeks, et mitte kuulda minu sõnu.”

Jumal oli rajanud Juuda ning toestanud teda oma imeliste tõotustega. Vaatamata sellistele tõotustele, vajus Juuda siiski kõige tumedamasse sügavusse (Js 3:8). Jumal annab Jeremijale nüüd uue prohveteeringu ning käsib etendada järgmise dramatiseeritud sõnumi.

Prohvet viis preestrid ja vanemad Ben Hinnomi orgu, mäe jalamile, millel asus Jeruusalemm. Too tähelepanuväärne org oli koht “teiste (võõraste) jumalate jaoks” (s 4). See oli ebajumalakummardaja unistuste maa, aga jumalakartliku inimese õudusunenägu. Populaarset Kaanani jumalust Baali, tolle aja super-iidolit, kujutati seal rauast kujuna, kelle käsivarred olid üles tõstetud. Need käsivarred kuumutati hõõguvpunaseks ning nutvad beebid asetati nende peale surema kohutavat ohvrisurma (s 5).  Millisesse jäledusse Juuda oli langenud!

Kujutle, mida pidi Jeremija tundma, olles tunnistajaks sellistele kohutavatele tegudele seal ebajumalate orus, otse Jumala linna külje all (Ap 17:16). Milline hirmus paroodia tõelisest jumalateenimisest! Jumala Vaimust täidetuna kuulutab Jeremija Jumala kohut sellele orule - see pidi muutuma surmaoruks.

Jeruusalemma elanikke ootas ees piiramine, mis muutis inimesed meeleheitlikeks inimsööjateks (s 9). Jeremija võtab savinõu, mille oli ostnud ning purustab selle oma publiku ees, illustreerides sümboolselt seda, mida Jumalal oli plaanis teha Jeruusalemma ja Juudaga (s 10-13). Kas aga sellest piisas, et tekitada hirmuvärinaid nende südameis, kes oma iidolite ette kmmardusid? Sugugi mitte, sest Jumal kirjeldab neid kui “kange kaelaga” inimesi (s 15), kes põikpäiselt keeldusid Jumalat kuulamast.

Tänaselgi päeval kuuleme põlastusväärseist tegudest, mida sooritatakse üle maailma - mõrvad, laste kuritarvitamine, võimu ja ressursside kuritarvitamine jpm. Me teame ka, mida Jumal sellistest perverssustest arvab ning meidki on läkitatud “iidolite orgu” inimesi hoiatama ning nende eest palvetama.

 

Kas oled olnud nii kitsas kohas, kus pead kellegi või millegiga konfronteeruma ilma, et sind keegi toetaks? Võibolla pead seda täna tegema. Astu siis Valguse Isa ligiolusse, kelles ei ole varjutuste varju ning kes ei muutu ja varusta ennast Tema tugevusega.