Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ja nüüd: tulevikust

Reede, 24. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 17:20-37

Inimese Poja päevast
20Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt
21ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!”
22Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha.
23Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele,
24sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.
25Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks.
26Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka Inimese Poja päevil:
27nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik.
28Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid,
29aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik.
30Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub.
31Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma, ja nõndasamuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi!
32Tuletage meelde Loti naist!
33Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles.
34Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis - üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha,
35kaks naist jahvatavad üheskoos - üks võetakse vastu, teine jäetakse maha.
36[Kaks (meest) on väljal - üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.]”
37Ja nad kostsid: „Kus, Issand?” Aga tema ütles neile: „Kus korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad.”

Hea sõnum ühe jaoks võib sageli olla halb teise jaoks. Kas sulle meenub mõni olukord, mis tekitas taolisi vastakaid reaktsioone?

Kui Jeesus ütleb “jumalariik on teie keskel” (s 21), siis tahab Ta öelda, et jumalariik on tulnud inimeste keskele Tema enda isikus. Seda riiki on võimalik tervitada ja vastu võtta Jeesust ennast tervitades ja vastu võttes. Variserid (ja teised) soovisid aga kaarti kust oleks näha kuhu jumalariik tuleb ning ajagraafikut, mis neile ütleks millal. Nad ei mõistnud üldse asja olemust. Jumalariik oli Jeesuses ning sissepääsu hinnaks sinna oli alistumine Temale.

Jüngreid õpetades muutis Jeesus nende mõtteviisi. Jüngritel polnud tarvis muretseda, et nad ei pane tähele kus ja kuidas jumalariik saabub, sest Inimese Poja saabumine ei saa jääda kellelegi märkamatuks, nii nagu ei saa mitte märgata välku mis sähvib üle taeva (s 24). Samamoodi kui raisakotkaste järgi võib kõrbes üles leida surnukeha (s 37), on Inimese Poja saabumine ilmne sel määratud päeval (s 26).

Spekuleerimine selle üle, millal see sünnib on tõhutu. Selle sündmuse ajastus üllatab kõiki. Ometi, hoolimata kõigest, mida Jeesus ütles selle sündmuse ja aegade lõpu (Mt 24:36; Lk 12:40; Ap 1:7) määratlematuse kohta, on inimesed läbi ajastute kangekaelselt jätkanud spekuleerimist täpse ajahetke üle.  

Kristuse jüngrid peaksid spekuleerimise asemel olema valmis, teades, et lõpp võib tulla igal hetkel. Kannatava ja ärapõlatud Messia (s 25) järgimine nõuab julgust ja vastupidavust ning võtab igaühelt kõik, mis neil anda on. Kõige olulisem on, et Tema järgijad ei jääks kinni enda omandisse ega maistesse tegemistesse ja nii Loti naise kombel tagasi vaadates ( 1Ms 19:16 - 26) kaotada kõik.

Olla valmis tähendab elada kahel tasandil. Ühel neist jätkame oma igapäevast eluviisi, silmitsi hetke ülesannete ja võimalustega - eriti nendega, mis avavad ukse tunnistamiseks (Ap 1:8).

Teisel tasandil aga elame otsekui distantseeritult kõigest muust, olles jätkuvalt teadlikud, et aeg on lühike ning Kristus on kohe tagasi tulemas.

 
Kas märkad Jumala toimimist enda ümber? Palu, et võiksid elada avatud silmade ja südamega, pannes tähele kuidas Jumal liigub neis olukordades, kuhu päev sind viib.

Selle kommentaari autor: Nigel Wright