Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uus päev koidab

Esmaspäev, 25. Detsember 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mi 4:1-14

Jumala suur rahuriik
1Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voorivad ta juurde.
2Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!”
3Ja tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima.
4Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja oma viigipuu all, ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede Issanda suu on kõnelnud.
5Kuigi kõik rahvad käivad igaüks oma jumala nimel, käime meie Issanda, oma Jumala nimel ikka ja igavesti.
Iisrael lunastatakse vangipõlvest
6Sel päeval, ütleb Issand, kogun ma lonkajad ja korjan hajutatud, ja need, kellele ma olen kurja teinud.
7Ja ma teen lonkajaist allesjääjad ning väsinuist vägeva rahva. Ja Issand valitseb kui kuningas nende üle Siioni mäel sellest ajast ja igavesti.
8Ja sina, Karjatorn, Siioni tütre küngas! Sinu juurde tuleb ja saabub endine valitsus, Jeruusalemma tütre kuningriik.
9Mispärast sa nüüd halad nii valjusti? Kas sul pole kuningat? Või on kadunud su nõuandja, et valu valdab sind otsekui sünnitajat?
10Väänle ja vaevle, Siioni tütar, sünnitaja sarnaselt, sest nüüd pead sa lahkuma linnast, elama väljal ja minema Paabelini: seal päästetakse sind, seal lunastab Issand sinu su vaenlaste käest.
11Nüüd on kogunenud su vastu palju paganaid, kes ütlevad: „Saagu ta rüvetatud! Vaadaku me silmad Siionit mõnuga!”
12Ent nad ei tunne Issanda mõtteid ega mõista tema nõu, sest ta kogub neid otsekui vihke rehealusesse.
13Tõuse ja peksa reht, Siioni tütar, sest ma teen sulle raudsarved ja vasksõrad ja sa pihustad hulga rahvaid! Ja ma tõotan vandega nende tulu Jumalale, nende rikkuse kogu maa Issandale.
14Kogu nüüd salku, sõjasalga tütar! Meie vastu on tehtud piiramisvall, Iisraeli kohtumõistjat lüüakse kepiga põsele.

Meie Isa palves ütleme: “Sinu riik tulgu..” Mida sa seda paludes tegelikult palud?

Kontrast Miika 3.ptk lõpu ja 4.ptk alguse vahel ei saaks enam suurem olla. Miika prohveteeringu (Mi 3:12) täitudes pühiti Jeruusalemmas Siioni mäel olev tempel maatasa. Aga ühel päeval tõuseb see taas kõrgemale mägedest (Mi 4:1, s 6)

Kõiki rahvaid tõmmatakse selle poole ning sellest saab õigluse ja rahu majakas. Pagendatud pöörduvad  tagasi ning uus kuningas hakkab valitsema allsejäänute üle (s 6,7). Ning Siionist voolab Jumala tundmine kõikidele rahvastele.

Siiski - kõik see toimub alles “viimastel päevadel”. Antud hetkel on Juuda ähvardava ohu sihtmärkgiks (s 11,12), kuigi see, kes Juuda viimaks vangipõlve viib, ei ole Assüüria (kes viis vangi põhja Iisraeli), vaid Paabeli kuningas. Jumala halastus ulatub kaugele, aga see ei kesta igavesti.

Võiksime küsida, mida tähendab “viimseil päevil”? Osa Miika poolt kuulutatud lootuse sõnumist

täitus siin maises ajaloos, esimest korda juba siis, kui Juuda pöördus eksiilist tagasi (s 10), ning see saab täituma veel palju aulisemalt Kunigas Jeesuse tagasi tulemisel siia maailma.

Kõik teised kuulutuse osad täituvad juba selle ajaloo üleselt, mida meie tunneme - Kristuse teisel tulemisel. Tänase sõnumi keskmes aga on mõte: Jumala plaanide (s 12) ulatus ja haare on palju suurem ning ulatuslikum kui meie inimestena iial ette kujutada suudame.

 
“Sinu riik tulgu.” Kuidas Miika raamatu lugemine on muutnud su arusaamist sellest lausest?

Selle kommentaari autor: David Dewey