Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meie Jumal valitseb

Esmaspäev, 1. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 97

Jumala valitsus ja võim
1Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk!
2Pilved ja pimedus on tema ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus.
3Tuli käib tema palge ees ja põletab vaenlased tema ümber.
4Tema välgud valgustavad maailma, maa näeb ning vabiseb.
5Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees.
6Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema au.
7Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad ebajumalaist. Kummardage teda, kõik jumalad!
8Siion kuuleb seda ja rõõmustab, ja Juuda tütred ilutsevad sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand.
9Sest sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate.
10Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest.
11Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt.
12Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage tema püha nime!

Oled sa kunagi imetlenud äikesetormi kogedes kuidas maa selle mürinas vapub? Tänab manab laulja meie silme ette pildi Jumalast, kes esitleb veel võimsamat kogemust.

Hiljuti ühel konverentsil küsis ettekandja publikuks olnud kristlike juhtide käest, kas nad arvavad, et Jumal valitseb ka praegu. Saalis oli tunda ebamugavust. Kas võime tõesti väita, et Jumal valitseb, vaadates maailma laastavaid majanduskriise, jumalakartmatuid valitsejaid, kes hävitavad oma rahvast, kirikuid täitvat segadust ning marginaliseeritud tõde? Küsimuse tuum on selles, et deklaratsiooni selle kohta, et Jumal valitseb, kehtib, sest on Piiblis kirjas - vaatamata maailmas parasajagu valitsevaile tingimustele. Jumala valitsemisse uskumine on usutegu. Ühel päeval saab see olema avalik ning kõigile selge; sinnamaani on meile toeks ettekuulutused sellest päevast, mis kõige värvikamalt ja tähendusrikkamalt ilmnesid Jeesuse imetegudes.

Selle maailma kuningate valitsemisele ei ole praeguses kõnepruugis tavaks vastata: “ilutsegu maa” (s 1). Aga kui mistahes valitsemise aluseks on õigsus ja õiglus (s 2), on igati põhjust rõõmustamiseks. Psalmist kuhjab terve hulga kujundeid üksteise peale (tuli, välk, sulavad mäed) - kõik selleks, et kinnitada meile, et mitte miski ei suuda takistada Tema teed. Seda lugedes ja uskudes, võime endid kinnitada: elu ei ol vaid üks juhuste rida - ka kõige suuremad ja julmemad ei jää igavesti domineerima.

Võibolle laseme end mõnkord liiga kergesti õnge võtta nende poolt, kes vastu pannes Issandale positsioneerivad end Jumala valitsemise oponentidena mõeldes, et vastuseid (isegi õiglust ning õigust) saab leida ka poliitilistest filosoofiatest, äristrateegiatest ning majanduspoliitikast; või hoopiski raha, seksi ja võimu teenides ja ülimaks tõstes. Isegi oma kirikud ning nende traditsioonid on võimalik muuta iidoliteks, ning seda on ka tehtud - aga kõik taoline on määratud kord langema.

On olemas tõsine põhjus, miks uskuda ning usaldada üksnes Issandat, ning nagu ütleb 1Kr 5 ptk - on meie usu tõenduseks kurjuse vihkamine (s 10), ning see, et me ei anna talle jalatäitki maad koguduse keskel.

 
Issand, julgusta mind mu teekonnal! Kingi mulle värske visioon sellest, milline Sa oled - milline on Sinu vägi ja majesteetlikkus; ning aita mind, et võiksin julgelt kuulutada Sinust.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate