Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Puhtalt pääsemine

Neljapäev, 25. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 3:1-17

Üleminek Jordanist
1Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele Sittimist ning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed; ja nad ööbisid seal, enne kui nad üle läksid.
2Kolme päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi
3ja andsid rahvale käsu, öeldes: „Kui te näete Issanda, oma Jumala seaduselaegast ja leviitpreestreid seda kandvat, siis minge oma asukohast teele ja käige selle järel!
4Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes kaks tuhat mõõdetud küünart - te ei tohi minna selle ligi -, et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud!”
5Ja Joosua ütles rahvale: „Pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie keskel imetegusid!”
6Ja Joosua rääkis preestritega, öeldes: „Kandke seaduselaegast ja minge rahva eel!” Ja nemad tõstsid seaduselaeka üles ning käisid rahva eel.
7Ja Issand ütles Joosuale: „Täna ma teen sind suureks kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega.
8Käsi preestreid, kes kannavad seaduselaegast, ja ütle: Kui te jõuate Jordani vee äärde, siis jääge peatuma Jordani kaldale!”
9Ja Joosua ütles Iisraeli lastele: „Tulge siia ja kuulge Issanda, oma Jumala sõnu!”
10Ja Joosua kõneles: „Sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased, hetid, hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja jebuuslased:
11vaata, kogu maailma Issanda seaduselaegas läheb teie eel läbi Jordani!
12Nüüd aga võtke endile Iisraeli suguharudest kaksteist meest, igast suguharust mees.
13Niipea kui nende preestrite jalatallad, kes kannavad Issanda, kogu maailma Issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb Jordani veevool; vesi, mis voolab ülaltpoolt, jääb seisma paisu taha.”
14Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani, ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel.
15Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid veepiiri - kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikusaja -,
16jäi ülaltpoolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Saartani linna külje all asuva Adami linna juures, ja vesi, mis voolas alla lauskmaa merre, Soolamerre, kadus täiesti; ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt.
17Preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit, ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani.

Tulles püha Jumala ette võta aega et tunnistada Talle oma eksimused ning paluda andestust.

Jordani jõe imeline ületamine keset üleujutusperioodi näitab, et Tõotatud maale sisenemine ei ole pelgalt geograafiline ümberpaiknemine vaid vaimulik transformatsioon. Selleks, et siseneda Pühale maale, tuleb iisraellastel palvetada, end ettevalmistada ning seejärel usus välja astuda. See osa, kus preestrid koos seaduselaekaga vette astuvad näitab, et Jumala püha ligiolu läheb nende ees. Rahvas järgneb neile hoides vähemalt 1 km pikkust distantsi - taas meeldetuletus Jumala hämmastavast väest, mis toimib nende keskel. Kas meie oma isiklikes ja kiriklikes projektides oleme teadlikud sellest, kui vajalik näiliselt maistes asjades, on ka vaimulik ettevalmistus? Kas oleme jätkuvalt teadlikud Tema pühast ligiolust meie keskel?

Iisraeli rahva jaoks sisaldas selline ettevalmistus oma riiete pesemist ning seksuaalsuhetest hoidumist täpselt samamoodi kui siis, kui neile anti Siinai mäel Jumala käsuseadus (2Ms 19:10 -15). Kindlasti kuulus ettevalmistuste hulka ka palve ja paastumise aeg mille käigus toodi ka ohvreid. 

Sellest hetkest alates pidi Iisraeli püsima kõrgendatud vaimulikus valvsuses, olema valmis tegutsema, vajadusel lahinguid pidama selleks, et kasutada iga võimalust kätte võita kõike, mida Jumal neile tõotanud oli. Elu on jätkuv võitlus, nii füüsilises kui ka vaimses maailmas.

Läbides elu- ja teenimise faase me sageli ei pööra erilist tähelepanu üleminekutele. Robert Clinton oma raamatus “Juhiks saamine” (“The Making of a Leader” NavPress, 1988) räägib “piiride ületamise protsessimisest”, mis toimub, kui ühest olulisest perioodist teise minnes seistakse silmitsi oluliste väljakutsetega karjääris, pereelus, isiklikus arengus ning vaimulikus kasvamises.

Igal juhil on vaja õppida ära tundma oma arengu erinevaid faase ning see, kuidas rakendada neist saadud õppetunde.

 
Midagi pole muutunud. Ka meie ei tohi tolereerida pattu enda elus. Ka meie peame olema pühad, et käia koos püha Jumalaga, kui tahame “siseneda” sellesse, mida Tema on plaaninud meie tulevikku. Palveta, et võiksid kasvada veel kannatamatuks mistahes patu suhtes oma elus.

Selle kommentaari autor: Richard Harvey