Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võrdsete võimaluste Jumal

Kolmapäev, 25. Juuli 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 4:1-24

Deboora ja Baarak võidavad Siisera
1Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Issanda silmis, kui Eehud oli surnud.
2Siis andis Issand nad Kaanani kuninga Jaabini kätte, kes valitses Haasoris; tema sõjaväe pealik oli Siisera, kes elas Haroset-Goojimis.
3Ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole, sest tal oli üheksasada raudsõjavankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi tugevasti kakskümmend aastat.
4Aga naisprohvet Deboora, Lappidoti naine, mõistis sel ajal Iisraelile kohut.
5Tema istus Deboora-palmi all Raama ja Peeteli vahel Efraimi mäestikus, ja Iisraeli lapsed läksid üles tema juurde kohtusse.
6Ja Deboora läkitas käskjala ja laskis kutsuda Baaraki, Abinoami poja Naftali Kedesist ning ütles temale: „Eks ole Issand, Iisraeli Jumal, käskinud: Mine rända Taabori mäele ja võta enesega kaasa kümme tuhat meest naftalilaste ja sebulonlaste hulgast!
7Siis juhin mina su juurde Kiisoni jõe äärde Siisera, Jaabini sõjaväe pealiku, ning tema sõjavankrid ja väehulgad, ja ma annan ta sinu kätte.”
8Ja Baarak vastas temale: „Kui sa tuled koos minuga, siis ma lähen; aga kui sa ei tule koos minuga, siis ma ei lähe!”
9Ja tema ütles: „Ma tulen kindlasti koos sinuga, ainult et teekonnal, millele sa lähed, ei saa au osaks sinule, vaid Issand annab Siisera ühe naise kätte.” Ja Deboora võttis kätte ning läks koos Baarakiga Kedesisse.
10Siis Baarak kutsus Kedesisse kokku Sebuloni ja Naftali, ja kümme tuhat meest läks üles tema kannul; ja Deboora läks koos temaga.
11Aga keenlane Heber oli lahkunud keenlastest, Moosese äia Hoobabi lastest, ja oli oma telki üles lüües tulnud kuni Saanaimi tammeni, mis on Kedesi juures.
12Kui Siiserale teatati, et Baarak, Abinoami poeg, oli läinud üles Taabori mäele,
13siis hüüdis ta kokku kõik oma sõjavankrid, üheksasada raudvankrit, ja kogu rahva, kes tal oli, Haroset-Goojimist Kiisoni jõe äärde.
14Ja Deboora ütles Baarakile: „Tõuse, sest see on päev, mil Issand annab Siisera sinu kätte! Eks ole Issand su ees välja läinud?” Siis Baarak läks Taabori mäelt alla ja tema järel kümme tuhat meest.
15Ja Issand viis segadusse Siisera ja kõik sõjavankrid ja kogu leeri Baaraki mõõgatera ees - ja Siisera astus vankrist maha ning põgenes jala.
16Ja Baarak ajas vankreid ja sõjaväge taga kuni Haroset-Goojimini, ja kogu Siisera sõjavägi langes mõõgatera läbi, ainsatki ei jäänud järele.
17Aga Siisera oli jala põgenenud keenlase Heberi naise Jaeli telki, sest Haasori kuninga Jaabini ja keenlase Heberi soo vahel oli rahu.
18Ja Jael tuli välja Siiserale vastu ning ütles temale: „Tule sisse, mu isand, tule sisse mu juurde, ära karda!” Ja Siisera läks tema juurde telki ning Jael kattis ta vaibaga.
19Ja Siisera ütles temale: „Anna mulle pisut vett juua, sest mul on janu!” Siis Jael võttis lahti piimaastja, andis temale juua ja kattis ta kinni.
20Ja Siisera ütles temale: „Seisa telgi uksel ja kui keegi tuleb ja küsib ning ütleb: Kas siin on keegi?, siis vasta: Ei ole!”
21Aga Jael, Heberi naine, haaras ühe telgivaia ja võttis vasara kätte ning läks hiljukesi ta juurde ja tagus vaia ta oimudesse, nõnda et see tungis maasse; tema magas ju väsimuse pärast sügavasti; nõnda ta suri.
22Ja vaata, Baarak ajas Siiserat taga. Siis Jael läks välja temale vastu ja ütles talle: „Tule, ma näitan sulle meest, keda sa otsid!” Ja Baarak läks sisse tema juurde, ja vaata, Siisera lamas surnuna, vai oimudes.
23Nõnda alandas Jumal sel päeval Jaabinit, Kaanani kuningat, Iisraeli laste ees.
24Ja Iisraeli laste käsi lasus üha rängemini Kaanani kuninga Jaabini peal, kuni nad hävitasid Kaanani kuninga Jaabini.

Tunnusta Jumala ustavust ning hüüa Teda appi just nüüd. “Kuule mu appihüüdu, mu kuningas ja mu Jumal, sest sinu poole ma palvetan!” (Ps 5:3)

Kui millalgi ei tohiks loetut rakendada eeskujuna, siis on see tänases peatükis. Kaasaja maailmas kasutatakse telgivaiu ikkagi teisel eesmärgil.

Deboora ja Jael kasutavad kumbki vahendeid mis on neile Jumala poolt antud: Deboora kasutab enda mõjukust ning toimib ühelt poolt suure kavalusega, teisalt aga hoolikalt hoidudes Jumalast antud prohvetlikku sõna rikkumast. Jael tegutseb tarkusega, mis on alati valvas tabama Jumala poolt loodud võimalust tegutsemiseks.

Deboora on täidetud sellest, mida Piibel nimetab tarkuseks: jumalakartlikku mõitlikkust. Ta teab kuidas inimestel on tavaks käituda, kuidas ühiskond koondub võimsate liidrite ümber; ning ta oskab ümber käia Iisraeli meeste egodega. 

Ta suudab jääda paindlikuks, kuuldes Baaraki poolt esitatud tingimusi, kuigi need on vastuolus ta enda plaanidega. Aga ta on ka järeleandmatu - siis, kui peab edasi andma prohveteeringu Jumalalt, isegi juhul kui tal tuleb seda tehes manitsustega adresseerida võimumehi. On ainult üks, kellele ta kuuletub täielikult, kõiki teisi kuulab ta ka, ning räägib neile vastavalt sellest, mida on kuulnud sellelt Ühelt. See on iga kristliku liidri esmane kohustus - ta peab teadma, kuidas kuulata.

Jael kasutab oma taiplikkust selleks,  et tabada hetke, ja siis haarata haamer. Siisera on väsinud põgenik, üksi kuumas ning vaenulikul maal, kes juhtub kokku sattuma paari sõbraliku näoga. Ta poleks mingil juhul hakanud Heberit kahtlustama, veel vähem aga viimase naist, kellele ta arvas võivat käsklusi jagada. Mehed! Neid on nii lihtne lõksu püüda! Kuningas poleks isegi aru saanud, mis talle sünnib; nii kerge oli teda alt vedada. Ta poleks midagi aru saanud sellest mis ümberringi toimus. Jael oli selles olukorras kõige kiirem mõtleja, vapper ning ilmutab Iisraeli rahva vastu sügavamat pühendumist kui oma mehe sõbra, Jaabini suhtes. Siis pole ka midagi imestada, et järgmises peatükis nimetatakse Jeali “kõige õnnistatumaks naiseks maa peal. (KM 5:24). Tema tarkus pole mitte pindevalt analüüsiv apologeetika tarkuse otsingul- nii nagu meiega võib

tihti juhtuda - see on hirm , ettevaatlikkuse rüüs, ning ekslikult kuulutatud vooruseks. Tema toimib kiirelt, sest tekkinud olukord nõuab seda.

 
Jumal tahab austada neid, kes armastavad, tunnustavad ning hüüavad appi Teda. Mõtiskel tõotuse üle Ps 91:14-15

Selle kommentaari autor: APü