Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ebajumalateenistusest põhjustatud “nõiaring”

Laupäev, 4. August 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 10:1-18

Kohtumõistjad Toola ja Jair
1Ja pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma Toola, Doodo poja Puua poeg, issaskarlane, kes elas Saamiris Efraimi mäestikus.
2Tema mõistis Iisraelile kohut kakskümmend kolm aastat; siis ta suri ja maeti Saamirisse.
3Ja pärast teda tõusis gileadlane Jair ja mõistis Iisraelile kohut kakskümmend kaks aastat.
4Temal oli kolmkümmend poega; need ratsutasid kolmekümne eesli seljas ja neil oli kolmkümmend linna, mida tänapäevani hüütakse „Jairi telklaagreiks”; need on Gileadimaal.
5Jair suri ja maeti Kamonisse.
Ammonlased rõhuvad Iisraeli
6Ja Iisraeli lapsed tegid jälle kurja Issanda silmis ning teenisid baale ja astartesid, Süüria jumalaid, Siidoni jumalaid, Moabi jumalaid, ammonlaste jumalaid ja vilistite jumalaid, ja nad jätsid maha Issanda ega teeninud teda.
7Siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad vilistite ja ammonlaste kätte.
8Need vaevasid ja rõhusid Iisraeli lapsi sel aastal ja veel kaheksateist aastat, kõiki Iisraeli lapsi, kes olid teisel pool Jordanit Gileadis oleval emorlaste maal.
9Ja ammonlased läksid üle Jordani sõdima ka Juuda, Benjamini ja Efraimi soo vastu; ja Iisraelil oli väga kitsas käes.
10Siis Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole, öeldes: „Me oleme sinu vastu pattu teinud, sest me oleme maha jätnud oma Jumala ja oleme teeninud baale!”
11Ja Issand ütles Iisraeli lastele: „Eks ma ole teid päästnud egiptlaste, emorlaste, ammonlaste ja vilistite käest?
12Siidonlased, Amalek ja Maon rõhusid teid. Siis te kisendasite minu poole ja ma päästsin teid nende käest.
13Aga te jätsite mind maha ja teenisite teisi jumalaid, sellepärast ma ei päästa teid enam!
14Minge ja kisendage nende jumalate poole, keda te olete valinud! Päästku nemad teid teie ahastuse ajal!”
15Siis Iisraeli lapsed ütlesid Issandale: „Me oleme pattu teinud! Talita sina meiega, nagu see sinu silmis hea on, aga päästa meid praegu!”
16Ja nad kõrvaldasid eneste keskelt võõrad jumalad ning teenisid Issandat; siis ei sallinud tema hing enam Iisraeli vaeva.
17Aga ammonlased kutsuti kokku ja nad lõid leeri üles Gileadi; ja Iisraeli lapsed kogunesid ning lõid leeri üles Mispasse.
18Siis ütlesid inimesed, Gileadi vürstid, üksteisele: „Kes oleks see mees, kes hakkaks sõdima ammonlaste vastu? Saagu ta pealikuks kõigile Gileadi elanikele!”

“Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted!”(Ps 139:23) Palu, et Jumal ilmutaks sulle, kas su süda on millegi külge kinni jäänud.

Tänases  piibliekstis on kaks osa. Peatüki alguses räägitakse kahest kohtumõistjast, Toolast ja Jairist. Nende kohta on esitatud ainult üldised andmed, eraldi on märgitud Jairi poegade jõukust (s 4). Nähtavasti pole nende ajal tähelepanuväärsemaid sündmusi toimunud. 

Peatüki ülejäänud osa kirjeldab kohtumõistjate ajajärgule väga tüüpilist olukorda. Sündmuste areng on järgmine:

1. Kui elu on rahulik, hakkab rahvas teenima ebajumalaid – ümberkaudsete rahvaste loodusjumalusi (s 6).

2. See kutsub esile Jumala viha ja karistuse. Karistuse täideviijateks on ümberkaudsed rahvad (s 7-9).

3. Hädas hüüab rahvas Jumalat appi ja tunnistab oma patte (s 10)

4. Jumal õpetab ja noomib rahvast (s 11-14). Rahvas parandab meelt (s 15-16). (“Kui ma seekord veel pääseks…” – tuttav?).

5. Jumal päästab rahva raskest olukorrast, vaenlased võidetakse (selleni küll tänases tekstis veel ei jõuta).

6. Mõne aja pärast algab kõik otsast peale.

Võib imestada: miks küll on ebajumalateenistus nii visa ja elujõuline? Aga kas pole see inimloomusele üldomane, et headel päevadel tegeldakse kõige muuga peale Jumala teenimise; alles raskuste ja hädade tulles hüütakse Jumalat appi ja ehk ka parandatakse meelt – seniks, kuni oht on möödas. See on Eestimaalgi tuttav nii poliitikas kui eraelus. Milliseid jumalaid ja õpetusi meil meelsamini otsitakse? Kui ebajumalateenistus on südamele armas, ei hoia ka hirm Jumala ees seda kaua peidus. 

 
Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! (Ps 51:4)

Selle kommentaari autor: Aare Kimmel