Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tubli olemisest ei piisa.

Laupäev, 1. September 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tt 2:1-10

Tervele õpetusele kohasest elust
1Sina räägi aga seda, mis on kohane tervele õpetusele!
2Vanad mehed olgu kained, väärikad, mõõdukad, terved usus, armastuses, kannatlikkuses.
3Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult: ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head,
4et nad suudaksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama mehi ja lapsi.
5Nad peavad olema mõõdukad, puhta meelega, virgad majatalituses, head, alistunud oma meestele, et Jumala sõna ei teotataks.
6Niisamuti manitse nooremaid mehi olema mõõdukad igas suhtes,
7näidates iseennast heade tegude eeskujuna ja pakkudes rikkumatut, väärikat õpetust,
8tervet vastuvaidlematut sõna, et vastane häbeneks, kui tal pole meist rääkida midagi halba.
9Orjad alistugu oma peremeestele kõiges, olgu nende meele järgi, ärgu rääkigu vastu,
10ärgu näpaku, vaid osutagu kõigiti ustavust, et nad ehiksid igati Jumala, meie Päästja õpetust.

"Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! " Ps 133:1

Tänu vohavale  moraalsele lodevusele oma ühiskonnas, pidid Kreetalased õppima, et ei piisa ainult evangeeliumi intellektuaalsest mõistmisest - vaid et Kristus tahab sellisel viisil kätte saada nende elud, et neil pole võimalik enam vanal viisil edasi elada. Uue elu(viisi) mudelit pidid näitama nii koguduse juhid oma eeskujuga (Tt 1:5-9), kui ka ülejäänud koguduseliikmed. Ja selles eluviisis sisaldusid ka kõrged moraalsed väärtused. Käitumisviisid, mida Paulus siin rõhutab võivad tunduda ilmselged kellelegi, kes on juba kaua Kristusega koos käinud. Kuid nii nagu oli tollal, nii kogevad ka tänapäeval uued koguduse liikmed, et kristlastena me paratamatult hakkame eristuma mitte-kristlikust kultuurist, nagu valgus mäe otsas (Mt 5:14-16).

 Paulus ei piirdu sellistele käitumisviisidele õhutamisel vaid kirikusiseste suhetega - ta sõnad orjadele, mis puudutavad nende uskmatuid peremehi (s. 9,10) on mõeldud peamiselt kirikuvälisteks olukordades ja ka vanematele naistele antud korraldustes on palju, mis puudutab inimeste argielu tollal. On väga lihtne pidada oma käitumisviise iseenesestmõistetavaks ja märkamamtult libiseda lihtsalt inimlikku pingutusse, 'tubli olemise' läägesse rutiini, selle asemel et lasta Jumalal oma südant muuta ning peegeldada seda taevast elamisviisi, mille läbi teised võiksid õnnistatud saada. Tiituse kutsumine oli olla eeskujuks kreetalastele just sellisel viisil, pealegi nii, et talle poleks midagi ette heita (s. 7,8).

Paulus soovis, et usklikud Kreetalased võiksid tõeliselt välja paista oma ühiskonnas ja üldise kultuuri keskel. Kas meie käitumine eristab meid teistest, või jääme me märkamatuks meid ümbritsevas mitte-kristlikus ühiskonnas? Ka Jeesus kutsub üles oma jüngreid eralduma rahvamassist - hoiduda käsumeelsusest, olla valmis andestama ja usaldama, et Jumal varustab neid kõigeks (Mt 5,6). 

Taoline kultuuriliselt ebatüüpiline käitumine nagu siira austuse osutamine autoriteetidele ja keeldumine teiste ärakasutamisest mingilgi viisil, peegeldab jumalariigi elu ning teeb Jumala usaldamise tõeliselt 'atraktiivseks’ (s. 10) mitte-kristlastele. Nad näevad teistsuguse elu ja eluviisi olemasolu ja võimalikkust ning igatsevad seda ka endale.

 
Issand, päästa meid lihtsalt 'tubli olemise' mõttetusest ja ebaefektiivsest mõjust ja selle asemel aita meil elada seda Elu mida, Sina tulid tooma ning jagama seda teistele oma suhetes, oma pere- ja töökeskkonnas.

Selle kommentaari autor: APÜ