Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Too tänu!

Pühapäev, 27. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 107:23-43

Lunastatute tänu
23Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel.
24Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid meresügavustes.
25Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele.
26Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse, nende julgus hääbus hädaohus.
27Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud.
28Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
29Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka.
30Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid, ja ta viis nad igatsetud sadamasse.
31Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
32ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku vanemate koosolekul!
33Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks,
34viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast.
35Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks,
36ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada.
37Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi.
38Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud.
39Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi.
40Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed,
41tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja.
42Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni.
43Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele!

Paulus, on Jeesuse järgijatele tänapäeval suurepäraseks eeskujuks mitmel viisil, kuid eriliselt oma lakkamatu tänumeelega Jumalale, ning seda isegi keset raskusi ja katsumusi (Fl 4:4–6).

Tänane psalm julgustab meid samamoodi palvetama, et Issand tõmbaks meid välja rasketest aegadest (s 6,13,19,28) ning julgutsab ka tooma Talle tänu Tema kõikumatu armastuse eest (s 1,8,15,21,31,43).

See psalm näitab, et Jumalal on vägi siseneda elu igasse sfääri - ookeani (s 29), kõrbe (s 4,53), vanglasse või depressiooni pimedusse (s 14)  - ning kohata meid just seal kus parasjagu oleme.

Jumalal on vägi murda ahelad mis hoiavad meid kinni olukordades - olgu need siis haiguse, vaesuse, kuritarvitamise või meie endi kinnitatud sõltuvuse ahelad.

 Veelgi enam, imeline on see, et Jumal igatseb, et meil läheks, hästi, et võiksime otsekui õitseda sel ajal ja selles kohas, kuhu Tema meid on asetanud (s 38). Kuulutagem siis seda valju häälega! Tänagem Teda kogu südamest!

 
“Kes tark on pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele! (s 43) Võta aega mõtiskleda Jumala armastuse üle. Räägi Talle enda vajadustest ja seejärel täna ning kiida Teda!

Selle kommentaari autor: Jude Mason