Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kaitse vaeseid

Pühapäev, 3. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 82

Manitsus ülekohtustele kohtumõistjatele
1Aasafi laul.
Jumal seisab jumalikus koguduses,
ta mõistab kohut jumalate seas.
2Kui kaua te mõistate kohut ülekohtuselt
ja hoiate õelate poole? Sela.
3Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele,
mõistke õigust viletsale ja kehvale!
4Päästke vaevalised ja vaesed,
vabastage nad õelate käest!
5
Nad ei tea ega saa sellest aru;
nad käivad pimeduses;
kõikuma on löönud kõik ilmamaa alused.
6Mina küll ütlesin:
Teie olete jumalad
ja olete kõik Kõigekõrgema lapsed.
7Siiski te surete kui inimesed
ja langete kui kes tahes vürstidest.
8Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle,
sest sina pärid kõik rahvad!

Tänu Sulle, Looja Isa, selle hingamispäeva eest, mille oled andnud, et me puhkaksime nagu Sina puhkasid ning et meil oleks meeles, et kord olin ma ori, aga nüüd olen ma vaba!”

Ratsionaalsed inimesed ei nimeta end jumalateks ning neid ei leidu ilutsevates templites. Samas on täiesti olemas jumalate nõukogud, mis mõjutavad ja määravad maailma olukorda: rassismi, materialismi, lõõgastuse, kuulsuse, seksuaalsete naudingute, meelelahutuse, jõukuse, populaarsuse, ilu, staatuse, edukuse ja vägivalla jumalused. Nende teenistuses ja nende nimel lähevad rahvad sõtta, vallutavad poliitikud parlamente, valitsused võtavad vastu seadusi, korporatsioonid toodavad kasumit, lepinguid allkirjastatakse ning murtakse. On vaja tõelist usku usaldamaks, et need jumalad ei oma viimast sõna inimkonna ajaloos.

Ka Iisrael, ümbritsetud paljudest naabermaades kummardatud jumalatest, tundis end ümberpiiratuna. Iseennast teenindavad jumalusi usuti kogunevat Uue Aasta künnisel selleks, et määrata ära tulevased sündmused. Taoline nõupidamine võiks olla suvaliselt toimiva võimu ja ebamoraalse juhuse sümboliks. Usklikud, kes selles psalmis kuulevad Issanda enda sõnu, kuulevad aga ka meeleheidet. Meile, kes elame Kolgata ja Jeesuse teise tulemise vahel, võib see parimal juhul tunduda ooteseisundina, halvimal juhul aga põrguna, kus ekspluateerimine ja allakäik, ahnus ja genotsiid võtavad võimust.

Päev päeva järel rünnatakse meid tänavail ja ekraanide vahendusel kurjuse allhoovustega, mis haarab enda võimusesse üksinimesi ja terveid institutsioone. Ja me kisendame meeleheites: “Kui kaua?!” Me oleme tunnistajaiks kuidas ebaõiglus ja julmus purustavad kõige haavatavamad; me näeme kuidas need, kes peaksid vastutama nõrgemate kaitsemise eest, kuritarvitavad oma positsiooni ja see paneb meid ulguma: “Kui kaua veel?!” 

Psalm 82 kuulutab Jumala kohtumõistmist nende jumalate üle. Nad on süüdi õõvastavates kuritegudes; nad heidetakse troonilt ja nende lõpp on kindel. Võideldes õigluse eest, leevendades vaeste kannatusi, valides valitsevale kultuurile vastanduva eluviisi joondame endid Jumala eesmärkidega. Nii ühendame oma hääled nendega Jumala rahva hulgast, kes on läbi ajastute hüüdnud: “Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle..” (s 8). Siis seisame Kõikvõimsa Suveräänse Kohtumõistja kõrval, kelle õiglus ja halastus kohtuvad Kristuse ristil ja kelle auline võit on viimselt kindel.

 
“Issand Jeesus, Sina tulid kuulutama häid sõnumeid vaestele (Lk 4). Palun näita mulle, mida Sa tahaksid et mina teeksid oma kogukonnas vaeste ja haavatue heaks. Selleks et au tuua Sinu nimele. Aamen.”

Selle kommentaari autor: Fiona Barnard