Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ela sellena, kes oled

Esmaspäev, 11. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Tm 6:11-16

Mitmesuguseid juhiseid
11Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust!
12Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees.
13Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse,
14et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni,
15mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand,
16kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.

"Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse" (Jh 1:12). Täna Jumalat, et Ta on andnud meile võimaluse saada usu läbi Jeesusesse Tema lasteks.

Sellest peatükist leiame Timoteose 1.kirja viimase üleskutse, milles Paulus kutsub oma noort jüngrit „põgenema, järgima ja võitlema”. Elu koosneb valikutest ning üks valik välistab paratamatult teise, sest kõike ei saa korraga valida. Seda mõistes on lihtne kõrvale heita tee, mis ei vii mitte kuhugi ning mille mõju on lõppkokkuvõttes hävituslik. Samuti ei ole mõistlik püüelda samaaegselt kahe, omavahel vastukäiva valiku poole. Ei, palju parem on teha oma valik ja järgida seda kogu südamest. 

Paulus rõhutab kuute omadust: õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust (s 11), mis kirjeldavad inimest, kes teab, kuhu ta läheb ja kes on valinud „Püsiva kuulekuse samas suunas”1). Küpsus on teekond, mitte ühekordne kogemus ja kristlik loomus kujuneb nagu vili, mis küpseb puul.  Seda ei saa inimesele külge riputada, nagu sädelevaid kuule jõulupuule, mis alguses särab, kuid lõpuks on üks surnud puu. Pigem tuleb vaadelda elu igaviku taustal, nähes päeva, mil seisame oma Issanda ees. Jeesus ei palu meil kunagi teha midagi, mida Ta ise teinud ei ole. Kui Tema “pööras oma näo” Jeruusalemma minekuks ja oli  valmis kannatama ristisurma, siis peame ka meie, tema järgijad, elama Tema auks ja teiste kasuks. 

Paljud meist on enda, oma abikaasa, laste või kutsumise osas andnud Jumalale pühalikke tõotusi. Neisse ei tohiks kunagi kergelt suhtuda, vaid neid tuleks Jumala armu abiga lõpuni pidada, kogu aukartuses. Jumalast meile antud annid on alati teiste teenimiseks ning tuleb päev, mil peame Talle neist ka aru andma. Pauluse eesmärk ei ole meid heidutada, vaid tõsta meid kõrgemale argitasandi nägemisest, et inspireerida ja taastada visioon, mis meid sellesse töösse tõi. Aidaku Jumal ise meil taas põleda kogu südamest! 

 
Räägi Jumalaga oma teekonnast ja põlemisest, paludes et Ta ise aitaks sul siin maailmas elada ja olla tõelise Tema lapsena.

1) Eugene Petersoni raamatu pealkiri “Püsiv kuulekus samas suunas” /Long obedience in the same direction/. 

 

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair