Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui kõik tundub olevat kadunud

Pühapäev, 17. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 60

Abipalve sõjas
1Laulujuhatajale: viisil „Tunnistuse liilia”; Taaveti mõistulaul õpetuseks,
2kui ta oli võidelnud Mesopotaamia ja Sooba süürlastega, ja kui Joab tuli tagasi ja oli Soolaorus maha löönud kaksteist tuhat edomlast.
3
Jumal, sa tõukasid meid ära
ja pillutasid meid laiali;
sa olid vihane,
aita meid jälle üles!
4Sina panid maa vabisema,
sa lõhestasid selle;
paranda ta praod,
sest ta kõigub!
5Sa andsid oma rahvale näha rasket põlve;
sa jootsid meid uimastava veiniga.
6Sa panid lipu lehvima neile,
kes sind kardavad,
et nad otsiksid varju ammu eest.
Sela.
7Et pääseksid su armsad,
selleks aita oma parema käega
ja vasta meile!
8Jumal on rääkinud oma pühamus:
„Ma tahan võidutseda,
jaotada Sekemi
ja mõõta ära Sukkoti oru.
9Gilead on minu ja Manasse on minu,
Efraim on mu pea kaitse.
Juuda on mu valitsuskepp,
10Moab on mu pesukauss,
Edomi peale ma viskan oma sandaali.
Vilistimaa, hõiska minule!”
11Kes viib mu kindlasse linna?
Kes saadab mind Edomini?
12
Eks sina, Jumal, tõuganud meid ära?
Ega sina, Jumal, läinudki välja meie sõjaväega?!
13Anna meile abi kitsikuses,
sest tühine on inimeste abi!
14Jumalaga me teeme vägevaid tegusid
ja tema tallab maha meie rõhujad.

“Armas Jumal, inimkonna Looja ja Isa, anna meile palun andeks meie rumalad teod; ning riieta meid taas oma õigsuse meelsusega…” (JG Whittier)

See psalm on sündinud rahvuslikus kriisiolukorras, keset konflikti Iisraeli ja tema naabrite vahel, kuid seda on säilitatud, sest psalmi väe tõttu kõnetada inimest tugevalt keset läbikukkumisi. Salmidest 1-5 saame teada probleemi: armee on lahingus lüüa saanud, riik on alusteni raputatud ning avatud invasioonile, ning käes on “meeleheite ajad” (“raske põlv”) s 3.. Psalm deklareerib väga selgelt, et sündinu on Jumala tegu! Ja see on oluline. Usk ei ole miski, mis tagasihoidlikult kirjutab edukad ettevõtmised Jumala kontole; vaid usk on see mis ka läbikukkumises näeb Jumala kätt. Jumal on kogu elu Jumal, ning kui edus nähakse Tema õnnistust, siis lüüasaamises võib näha Tema kohtumõistmist, ning Jumala rahvas küsimus on: “Mida tahab Jumal meile öelda selle  olukorra läbi?”.

Salmid 8-10 annavad Jumala vastuse (ilmselt tuli see prohvetliku sõnumina  koguduses), ja see on kinnitav sõnum. Võtmesõnaks on siin “minu” (s 9 ). Sa oled minu oma ja ma armastan sind. Sind noomitakse võibolla lüüasaamise läbi, kuid sa ei ole hüljatud. Palju enam - terve maailm ongi minu. Su vaenlased on minu kontorlli all ning viimne võit saab ka olema minu kingitus sulle.

Salmid 11-14 aga sõnastavad õppetunni, mida siit võime omandada: inimese jõule või inimlikule ressursile toetmine on tühine, kuid “Jumalaga me teeme vägevaid tegusid” (saame võidu) (s 14). See oli õppetund, mille ka apostel Paulus pidi omandama. Viidates oma surmalähedasele kogemusele Efesose linnas, ütleb ta “Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab.” (2Kr 2:9). Tänapäeval ei kasutata eriti enam militaarseid metafoore, ometi kogeb Jumala rahvas mõnigi kord, et nende parimad püüdlused ei vii sihile. Ja seepärast vajame kõik meeldetuletust, et see on Jumal, kes omab kogu maailma, ning kes kutsub ka meid seda kinnitama - selega, et näitame üles täielikku usaldust Tema vastu ja usku, et viimne võit on Tema käes.

 
Kui oled kogenud lüüasaamist või pettumusi näiteks oma perekonnas, või töö juures, küsi Jumalalt, mida Ta tahab sulle öelda ning pea meelest, et sa kuulud endiselt Talle ning samamoodi ka see inimene või olukord, mille arvad olevat kaotanud.

Selle kommentaari autor: Graham Cray