Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ära süüdista mind!

Kolmapäev, 20. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ho 4:1-19

Issanda riid Iisraeliga
1„Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid, sellepärast et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist!
2Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle.
3Sellepärast leinab maa ja kiratsevad kõik, kes seal elavad, metsloomad, taeva linnud ja mere kaladki võetakse ära.
4Ometi ärgu ükski sõidelgu ja ärgu ükski laitku! Ja sinu rahvas on nagu need, kes riidlevad preestriga.
5Ja sa komistad päeval ja koos sinuga komistab prohvetki öösel; ja ma hukkan su ema.
6Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala Seaduse, siis unustan minagi su lapsed.
7Mida rohkem neid on, seda rohkem teevad nad pattu mu vastu. Ma muudan nende au häbiks.
8Nad toituvad mu rahva patust ja nende hing himustab tema süütegu.
9Aga nagu rahvaga, nõnda ka preestriga: mina nuhtlen teda ta eluviiside järgi ja tasun temale ta teod.
10Nad söövad, aga nende kõhud ei saa täis; nad teevad hooratööd, aga nad ei sigine, sest nad on Issanda maha jätnud.
11Hooraelu, vein ja virre võtavad mõistuse.
12Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle; sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma Jumalast.
13Nad ohverdavad mägede harjadel ja suitsutavad küngastel tamme, papli või terebindi all, sest selle vari on meeldiv. Seepärast teevad teie tütred hooratööd ja teie miniad rikuvad abielu.
14Mina ei karista teie tütreid, et nad teevad hooratööd, ega teie miniaid, et nad rikuvad abielu, sest mehed ise lähevad hooradega kõrvale ja ohverdavad koos templi pordunaistega; nõnda hukkub mõistmatu rahvas.
15Kui sina, Iisrael, teed hooratööd, siis ärgu Juuda saagu süüdlaseks; ärge tulge Gilgalisse ja ärge minge üles Beet-Aavenisse, ärge vanduge: „Nii tõesti kui Issand elab!”
16Sest Iisrael on kangekaelne otsekui kangekaelne lehm; kas Issand peaks neid nüüd karjatama nagu tallekesi avaral karjamaal?
17Efraim on liitunud ebajumalatega - las ta läheb!
18Nende jooming on lõppenud, üha teevad nad hooratööd, nad armastavad teotust enam kui tema kilpe.
19Tuul haarab neid oma tiibadega; nad peavad häbenema oma ohvrite pärast.

Kas seisan ja süüdistan teisi, nägemata reaalsust? “Issand, aita mul vastu võtta täna Sinu sõna ja kohaldada see oma ellu”

Algselt meie ette visandatud suures pildis (ptk 1-3) vaadeldakse nüüd täpsemalt detaile.

 (ptk 4-14). Hoosea problemaatilise abielu valulikkus annab maad Iisraeli rahva usulistele puudujääkidele. Iisraeli mandumine oli kasvav (4:2) - ning selge tõendus, et nad olid hüljanud Moosese vahendusel sõlmitud lepingu Jumalaga ( 2Ms 20:1-17).

Sama väljendub ka Ho 4:3 antud kirjelduses hävitatud keskkonnast. Kirjutades seda kommentaari meenuvad mitmed ülemaailmsed kogunemised mis püüavad leida vastuseid meie planeedi olukorraga seotud muredele ja probleemidele. Teiselt poolt aga jäetakse järejst otsustavamalt Jumal kõrvale kõikidest neist lahenduste otsingutest, laskmata kõlada tema häälel. Selle asemel anatakse vaba voli tervele müriaadile “vaimsustele” - mille allikad on meile tegelikult tundmatud. Kas oskame näha siin ilmset seost? Ärapööramine ustavusest ja Jumala tundmisest (s 1; 5:4,7) - nii tol ajal kui ka praegu, viib paratamatult selle maailma kohutavale kuritarvitamisele kus elame. Ei saa üksi süüdistada vaid Iisraeli rahvast - ka nende vaimsed juhid olid neid alt vedanud (s 6, 8) ning kandsid sama süüd, olid segatud samasugusesse truudusemurdmisse võõraste vaimsustega ( s 9, Ho 5;1). Mingeid positiivseid eeskujusid rahval enam polnudki. Kidner ütleb, et rahva juhtide ülesandeks ei olnud mitte erinevate kultuste saladuste valvamine, vaid “avaliku ilmutuse” õpetajatena “teha lihtsameelsed targaks”. Ometi kukkusid nad selles ülesandes täielikult läbi ega suutnud juhtida rahvast Jumala südame juurde.

Kogu rahvast haaranud patuse eluviisi erinevad mudelid muutusid barjääriks mis blokeeris tõelise meelparanduse (Ho 5;4). Eemaletõukamine (s 6), kohtumõistmine (s 9,14; Ho 5:2) aga ka Jumala eemaletõmbumine Iisraeli võltsiks muutunud jumalateenimisest olid loogilised tulemused. See on masendav pilt. Probleemi juur aga on Iisraeli rahva südameis ( Ho 5:4) ning nende korrumpeerunud teod on rikutud südame väljundiks. 

Kiire mäng ning kaotus “alternatiiv-jumalatele”, ükskõik millisel ajastul, toob alati kaasa ka tagajärjed. Ainult Jumala Vaim, kes tahab aset võtta meie südameis, saab kindlustada selle, et mitte ükski teine rivaal ei saa Jumala kohta inimese südames.

“Kuningas Kristus; tule ja valitse mu mõtteis - kuni mõistan, mu südames - kuni usun; valitse mu tahet - kuni pühendan end õigetele tegudele.”

Selle kommentaari autor: APÜ