Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keda sa tänad?

Teisipäev, 26. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ho 9:1-9

Truudusetu Iisraeli karistus
1Ära rõõmusta, Iisrael, ära hõiska nagu teised rahvad! Sest sa oled hoora viisil lahkunud oma Jumalast, oled armastanud hoorapalka kõigis rehealustes.
2Rehi ja surutõrs neid ei toida ja veini ei pea neil olema.
3Nad ei saa jääda Issanda maale, vaid Efraim läheb tagasi Egiptusesse ja nad peavad Assuris sööma roojaseid asju.
4Seal nad ei kalla Issandale veini ja nende tapaohvrid pole talle meele järgi; nende leib on nagu leinaleib: kõik, kes seda söövad, rüvetavad endid; sest leiba on neil ainult eneste jaoks, Issanda kotta seda ei tule.
5Mida te teete pühade ajal, Issanda-püha päevadel?
6Jah, vaata, nad peavad lahkuma laastamise pärast; neid kogub Egiptus, neid matab Memfis; umbrohi pärib nende hõbeasjad, nende telkides kasvavad ohakad.
7Katsumise päevad tulevad, kättemaksu päevad tulevad, Iisrael saab seda tunda. „Prohvet on rumal, vaimumees on hull!” Et su süü on suur, siis on ka vaen suur.
8Efraim luurab prohvetit, kes on mu Jumalaga. Kõigil ta teedel on linnupüüdja pael, ta Jumala kojas on vaenulikkus.
9Nad on sügavalt laostunud, otsekui Gibea päevil; aga tema mäletab nende süüd ja nuhtleb neid nende pattude eest.

Milliste Jumala suurte tegude eest Eestimaal, tahad Teda tänada?

Arvatavasti kuulutab prohvet oma sõnumit Iisraelile e Põhjariigile mingite pühade aegu (nt lõikuspühad). Rahvas on kogunenud rehe alla, et näha saagi rohkust ja tuua lõikuse kordamineku eest tänu…ent mitte oma lepingu-Jumalale, vaid Baalile!! Iisrael on unustanud selle, kelle käest tuleb nende toit, kogu elu. Nad on unustanud oma Jumala. Prohvet leinab: “Nad on sügavalt laostunud….” (s 9).

On kurb, aga siiski tõsi, et üldises heaolus kipume unustama kogu selle hea, mille Jumalalt saanud oleme. Hakkame võtma õnnestumisi kui loomulikku asjade käiku, tajumata, et tegelikult on see õnnistus kui see mida ette võtame, ka korda läheb. Mured on möödas ja kitsikus on kadunud - aga sageli kaob koos sellega ka tänu inimese huulilt ja südamest.

Vaadates kasvõi meie enda rahva lähiajalugu märkame sama trendi.  Vabanemine okupatsioonist tõi kaasa vaimuliku ärkamise, paljud otsisid Jumalat ja tänasid Teda. Samas peetakse täna kristlust ebatoleratnseteks ja kitsarinnalisteks ning evangeelium lükatakse tagasi sõnadega: “Milleks mulle see, saan ise suurepäraselt kõigega hakkama!” Kuigi pimedus inimeste eludes kasvab ja kasvab ka vaimne rõhumine, ei taju paljud, mis on selle allikas ega tea, kust leida  tõelist vabadust. 

 

“Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!” (Ps 50:14)

Selle kommentaari autor: APÜ