Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keda usaldada?

Neljapäev, 28. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ho 10:1-15

Iisraeli patt ja karistus
1Iisrael on vohav viinapuu, mis kasvatab oma vilja; aga mida viljakam ta on, seda rohkem tuleb altareid; mida parem on ta maa, seda kaunimaid sambaid püstitatakse.
2Nende süda on valelik, nüüd peavad nad kandma karistust: nende altarid purustatakse, nende sambad hävitatakse.
3Sest nad ütlevad nüüd: „Meil ei ole kuningat vaja! Kuna me ei karda Issandat, siis mida saaks kuningaski teha meie heaks?”
4Kuningad teevad sõnu, vannuvad valet, sõlmivad lepinguid - aga kohus nende üle võrsub otsekui mürgirohi igal põlluvaol.
5Beet-Aaveni vasikate pärast halisevad Samaaria elanikud; tõesti, selle pärast leinab ta rahvas ja uluvad ta preestrid, et neilt võetakse nende au.
6Ka vasikas ise viiakse Assurisse, kingituseks suurkuningale. Häbi valdab Efraimi ja Iisrael jääb häbisse oma nõu pärast.
7Samaaria hävitatakse, ta kuningas on nagu vaht vee peal.
8Aaveni ohvrikünkad, Iisraeli patt, hävitatakse ära; nende altareil kasvavad kibuvitsad ja ohakad. Siis nad ütlevad mägedele: „Katke meid!” ja mäekinkudele: „Langege meie peale!”
9Alates Gibea päevist oled sa teinud pattu, Iisrael! Sinna on nad jäänud peatuma. Kas Gibeas ei saa neid kätte sõda sõnakuulmatute laste vastu?
10Oma himu järgi ma karistan neid, ja rahvad kogunevad nende vastu, kui neid karistatakse nende kahekordse süüteo pärast.
11Efraim on õpetatud härjavärss, kes armastab pahmast tallata; aga mina panen ikke tema kauni kaela peale. Mina rakendan Efraimi, Juuda peab kündma, Jaakob äestama!
12Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust!
13Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja. Sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale.
14Seepärast tõuseb su rahva keskel sõjakära ja kõik su kindlused hävitatakse, nõnda nagu Salman hävitas sõjaajal Beet-Arbeli: emad koos lastega rebiti tükkideks.
15Nõnda on teinud teile Peetel teie väga suure kurjuse pärast; koiduajal hukkub kindlasti Iisraeli kuningas.

Nagu enamikus Vana Testamendi prohvetikuulutustes, kuulutab ka prohvet Hoosea meeleparandust. Elu on kõlbeliselt  alla käinud, ka rahva juhid on alla käinud nii, et rahvas neid enam ei usalda (s 3-4). Rahva lootus on iseenda ja vägevate kangelaste peal, kuid kuni Jumala karistus pole alanud, on rahval meeleparanduse korral võimalus sellest pääseda. 

Hoosea raamatu 10. peatükk teeb väga selgeks, et hävitus ja kohtumõistmine tuleb rahva peale vältimatult, Iisraeli patu tagajärjena. Gibea mainimine (s 9) oli meenutus rahva pahelisest käitumisest, mis nii sageli rikkus nende kui Jumala “valitud rahva” reputatsiooni. Nii 9. kui 10. peatükis on tunda reaalse hävituse hõngu, mis tihkub rahva poolt omaks võetud võõrastest tõdedest, kuid mis on tapnud Jumala antud põhimõtete seemned nende südames (vt s 4, “mürgirohi”). Jumal kuulutab kohut nende vaimsele mandumisele Peetelis, kus oleks pidanud olema Iisraeli jumalateenimise keskus ( s15). 

Ükski inimene ei saa patustada lõpmatuseni ning on ekslik arvata, et armuline Jumal ei jäta mind maha. Jumal ei jäta, aga inimese patud viivad ta Jumala kaitsvast armust eemale.

Ometi tõuseb kõigi nende endisest aust ja tõotustest tagasilangemise ja valitseva moraalse kaose piltide taustal esile ikkagi veel lootusega antud kutse meeleparandusele: “Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust!” (s 12.) Iisraellaste senine eluviis on viinud neid Loojast eemale, kuid kõik muutuks kui rahvas seaks oma asjad korda, elades Jumala kartuses. 

Siinkohal tulebki ka meil seisatada, et järele mõtelda: keda mina rohkem usaldan, iseennast, raha, juhte või Jumalat?

 
Issand hoiatab: veel pole hilja oma jumalasuhe korda seada, aga ära lükka seda edasi!

Selle kommentaari autor: APÜ