Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iseennast kõnetades

Pühapäev, 3. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 62

Jumal on ainus varjupaik
1Laulujuhatajale: Jedutuuni viisil; Taaveti laul.
2
Üksnes Jumala juures on mu hing vait,
tema käest tuleb mulle pääste.
3Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste,
mu kindel varjupaik,
et ma sugugi ei kõigu.
4Kaua te kipute ühe mehe kallale
ja lõhute kõik teda,
nagu oleks ta väljavajunud sein
või mahavarisenud müür?
5Nemad vaid peavad nõu,
kuidas teda maha paisata tema kõrgusest;
valest on neil hea meel.
Oma suuga nad õnnistavad,
aga oma südames nad neavad.
Sela.
6Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!
7Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste,
mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu.
8Jumala käes on mu pääste ja mu au;
mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas.
9Lootke tema peale igal ajal, rahvas;
valage välja oma südamed tema ette:
Jumal on meile pelgupaigaks! Sela.
10Ainult tuuleõhk on inimlapsed,
paljas vale on mehepojad;
kaalule pandult on nemad kõik
ühtekokku kergemad kui tuuleõhk.
11Ärge pange oma lootust
vale ja riisumise peale,
ärge lootke tühja;
kui jõukus kasvab,
siis ärge pange seda mikski!
12Kord on Jumal rääkinud;
kaks korda ma olen seda kuulnud,
et Jumalal on vägi,
13ja et sinul, Issand, on heldus;
sest sa tasud igaühele ta tegusid mööda.

“Mis see usk siis on? Ei midagi muud, kui kindlus selles, et see mida Jumal ütleb, on tõsi.” (Andrew Murray)

Rahutu ja murelik süda on raske koorem. Tänane psalm kõneleb meile aga hingamisest ja usaldusest, mida pakutakse kõikidele, keda elu pillutab otsekui tormituul lehti. Hinge puhkamine on seotud teadmisega sellest, kes on Jumal, ning sellest kas me tunneme Teda. Jumalast väljapool ei ole mingit puhkust. Tema üksi on meie hingamine, meie kalju, Temas üksi on meie pääsemine (s 1,2,5,6). Laulja kuulutab siin, et Jumal on tema pääste, tema kindlus, võimas kalju ja pelgupaik. Isiklik Jumala tundmine on see, mis annab rahu ja puhkamise. 

See ei tähenda, et psalmisti elus poleks muresid. Tegelikult ründavad teda vaenlased mitmelt poolt, püüdes teda maha paisata (s 4), aga isegi kest lahinguid suudab ta tunnistada: “mind ei saa keegi kõigutada”. Kui imeline on uskuda Jumalasse ning kuuluda Tema kõigutamatusse kuningriiki! (Hb 12:28)

Puhkus on seotud Jumala usaldamisega “kõikidel aegadel” (s 8). On lihtne hakata vastasseisu keskel ahastama ning asendada usaldus inimliku leiutamise, rikkuse või isegi väärate ja petlike tegudega (s 9,10). Aga Jumal üksi väärib meie usaldust; üksnes Tema on tõesti meie pelgupaik (s 8).

Psalm lõpeb kuulutusega Jumala olemuse kohta - ja taas on siin aluseks usaldus ja puhkamine. Siin tõstetakse esile kahte Jumala omadust: Jumal on tugev; ja Jumal on armastav (s 11,12). Milline suur lohutus ja julgustus on selles tõdemuses! Millega tahes sa ka silmitsi poleks, pea meeles, et Jumal on piisavalt tugev tõstma sind üles ka kõige sügavamast kuristikust või vabastama sind kõige jäledamast vangikoopast (Ps 40:2; Ap 12:5-10). Lisaks armastab Ta sind piisavalt selleks, et kindlustada, et kurjus ei saa sulle läheneda ilma et ta peaks enne end Jumala kontrollile allutama (Ii 1:12, Ii 2:6). Juba see üksi on piisav põhjus, usaldada Jumalat ning leida Temas oma puhkus ja hingamine.

 
Kas kuulad täna ainult enda mõtteid, või otsustad vastata Jumalale vaadates? Vali psalmist mõned võtmesalmid ja raja oma palved neile.

Selle kommentaari autor: Robert Solomon