Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kallihinnaline hoone

Teisipäev, 12. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 3:10-17

Vastutus Jumala ees
10Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab!
11Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus.
12Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest -
13kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on.
14Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga.
15Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.
16Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?
17Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.

Kas mäletad viimast liivalossi mille rannale ehitasid - mis juhtus kui lained selleni ulatusid? Millisest materjalist on sinu usk? Milline on selle alus?

Tänases tekstis kasutab Paulus irooniat - selleks, et korintlastele arusaadavaks teha kuivõrd “tühja täis" on nende väited enda kaugelearenenud vaimsete teadmiste kohta. Iroonia leiame kontrastis - koguduseliikmete kiitlemise, et nad omavad tarkust, ning nende elureaalsuse vahel, kus ilmneb, et nad on veel alles vaimsed “beebid” keda, tuleb lusikaga toita (1Kr 3:1-2).

Paulus kordab: Jumal on see, kes toob kasvamise, mitte Paulus, ega Apollos, või keegi teine - nemad kõik on sulased (1Kr 3:5-7). Ja Paulus küsib (s 9): kelle teenistus, kelle põld, kelle hoone? Ning otsekui rusikaga pärgamendile lüües, vastab: Jumala, Jumala, Jumala! Meie oleme Jumala tempel, ning Jumala enese Vaim elab meie sees (s 16,17).

Edasi näitab Paulus, kuidas tema sellest aru saab, mida tähendab hoolikalt ehitada (s 10) Jeesuse Kristuse alusele (s 11): elada jumalakartlikult, Jumalale meelepärasel viisil (eraldatuna maailma viisidest), ja teha Püha Vaimu väes hoolega tööd - mitte lihtsalt kuidagi läbida päevi, pidades andestust enesestmõistetavana.

Kui elame Jeesuse jüngritena distsipliini taotledes, palvetades ning teenides, õppides pigem rahul olema, kui jätkuvalt lisa himustama; hoolitsedes teiste eest, jagades oma usku - siis, kui meie töö viimselt tules läbi proovitakse, jääb see püsima (s 14). Kas sinu meelest ei vääriks Jumal templit vääriskividest, kullast ja hõbedast, mitte aga puust õlgedest ning heinast (s 12)?

Paulus hoiatab neid isehakanud õpetajaid ja evangeliste, et nende töö jumalariigi heaks peab ühel päeval läbi tegema kõige kõrgema proovi - tõestamaks selle ehtsust ning vaimulikku kvaliteeti: kuivõrd see on ehitatud kooskõlas evangeeliumi põhitõdedega või ehk on ilusa “professionaalsuse” fassaadi taga tegelikult “puu, heinad ja õled”? (s 12).

Et professionaalsus teenimistöös koos  tehnilise meisterlikkusega võib mõnel puhul varjutama hakata prioriteete, mida Paulus pidas kõige olulisemateks - nii on ka meie jaoks tähtis mõtiskleda nende salmide üle. Richard Hays ütleb, et tuleks kindlaks teha, kas meie  püüdeks on ehitada kogudust tarkade haldustehnikate ja psühholoogiliste suuniste abil. Kui nii on juhtunud, tuleb endale meenutada, et mitte mingi muu alus, peale Jeesuse Kristuse ei jää kindlana püsima ning kõik need muud “kaasaegsed ehitusmaterjalid” osutuvad kiirelt üürikesteks.

 
Kui tugevad on sinu usu alused? Ja kuidas edeneb sinul Jumala hoone ehitustöö?

Selle kommentaari autor: Rikk Watts